جلسه گروه زرمش با سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO)

جلسه گروه زرمش با سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO)

جلسه در تاریخ 96/10/27 با حضور سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO) از کشور چین و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص بازرگانی مواد معدنی و انجام همکاری‌های مشترک معدنی تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.