انتخاب جناب آقای دکتر مشکانی به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد

انتخاب جناب آقای دکتر مشکانی به عنوان رئیس هیات مدیره کمیته فنی عناصر کمیاب زمین موسسه استاندارد

جناب آقای دکتر سید احمد مشكاني
مدير ارشد گروه معدنی و بازرگانی زرمش
انتخاب بجا و شايسته جنابعالی بعنوان رييس هيئت مديره كميته فني عناصر كمياب زمين موسسه استاندارد را تبريك مي گوييم و اميدواريم جنابعالي و ديگر همكارانتان بتوانيد در اين كميته بنحو احسن گامي برداشته و با برنامه ریزی و راهكارهاي مناسب باعث پيشبرد در اين شاخه از علم گردید.
گروه معدني و بازرگاني زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.