گرانیت عباس آباد

پروژه ها

محدوده معدنی عباس‌آباد (چهارگل) دارای پروانه بهره‌‌برداری با ماده‌معدنی مس، با مساحت 2/2 کیلومترمربع در استان مرکزی، 27 کیلومتری شمال‌شرق شهر مامونیه واقع شده است و بخشی از زون ساختاری ارومیه-دختر محسوب می‌شود.

مشخصات ذخیره

تیپ کانی‌‌سازی: کانی‌سازی مس و گاها سرب و نقره به صورت مانتو کانی‌‌سازی مس در سنگ‌‌های میزبان آندزیتی و همچنین به صورت رگه‌‌ای در سنگ‌‌های نفوذی مشاهده گردیده است.
پاراژنزکانه‌‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، بورنیت، مالاکیت، نئوتوسایت، اولژیست و گالن
گانگ: ژیپس، کلسیت، سیلیس و هیدروکسید‌‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu, Ag

زمین‌‌شناسی

جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت بازالت و توف، داسیت، توده‌‌های نفوذی گابرو- دیوریتی، میکرودیوریت و گرانیت
سن سنگ ميزبان: ائوسن پایین
آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی با توجه به رخنمون سنگ تزیینی دارای طول 20 تا 50 متر با عرض 10 تا 30 متر و افراز 5 تا 30 متر می‌باشد. همچنین با توجه به رخنمون ماده معدنی مس دارای طول 10 تا100 متر با عرض 0/5 تا 3 متر و افراز 0/5 تا 1 متر می‌‌باشد و ماکزیمم عیار مس 4/6 درصد و ماکزیمم عیار نقره 52 گرم در تن می‌‌باشد.

 • کانی‌سازی مس در دو بخش شمالی و جنوبی محدوده شناسایی شده است، عیار مس در این قسمت‌ها تا 5/4 درصد و عیار نقره تا 52 گرم در تن ثبت گردیده است. آثار زیادی از معدن‌کاری قدیمی در زون‌های کانی‌سازی مس قابل مشاهده می‌باشد. جهت تخمین مقدار ذخیره کانسنگ مس، نیاز به انجام اکتشافات تکمیلی می‌باشد.
 • حفر ۳۶ رشته ترانشه به حجم 3232/3 مترمکعب و برداشت 42 نمونه از ترانشه‌های حفر شده جهت آنالیزهای ‌ICP-OES و Fire Assay. طبق نتایج حاصل شده ماکزیمم عیار عنصر مس 4/6 درصد و ماکزیمم عیار عنصر نقره 59/6 گرم بر تن گزارش شده است.

ذخيره قطعی كانسار

ذخیره‌‌ قطعی سنگ تزیینی در محدوده برابر 52،000 تن و ذخیره احتمالی در حدود 150،000 تن می‌‌باشد.

زیر ساخت

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‌هاي زمين‌‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‌های ارائه شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي
 • تهیه‌‌ نقشه زمین‌‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 2/2 کیلومترمربع
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌‌سازی 5 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک
 • تهیه‌‌ نقشه‌‌ ساختاری با مقیاس 1:1,000 در وسعتی به مساحت 35 هکتار در سه محدوده
 • تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی و معدني با مقياس‌‌ 1:1,000 جهت مشخص شدن مناطق مستعد برای سنگ ساختمانی در سه محدوده به مساحت مجموع 35 هکتار
 • نمونه‌‌برداری، ارسال، آماده‌‌سازی 3 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک برای تهیه‌‌ نقشه‌‌ زمین‌‌شناسی در مقیاس‌‌ 1:1،000
 • احداث راه به منظور دسترسی به سینه‌‌کارها و ترانشه‌‌ها
 • حفر 3 رشته ترانشه‌‌ اکتشافی بر روی بخش سنگ تزیینی به حجم 142 متر مکعب و متراژ 79 متر
 • حفر دو دسته سینه‌‌کار اکتشافی شامل سه سینه‌‌کار با استفاده از بیل مکانیکی
 • حفر 36 رشته ترانشه بر روی کانی‌‌سازی‌‌های مس به متراژ کلی 987 متر و حجم کلی 3232 مترمکعب
 • نمونه‌‌برداری از سینه‌‌کارها به تعداد 2 نمونه جهت آنالیز به روش مکانیک سنگ
 • مطالعه‌‌ نمونه‌‌های برداشت شده از سینه‌‌کارها توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک
 • برداشت دو نمونه جهت تهیه‌‌ پلاک از سنگ‌‌های ساختمانی
 • تهیه‌‌‌‌ مقطع ترانشه‌‌ها به متراژ 987 متر
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره سنگ تزیینی براساس ترانشه‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزارهای پیشرفته
 • حفر 19 گمانه اکتشافی در زون جنوبی کانی‌سازی مس با متراژ بیش از 1500 متر
 • تهیه‌‌ گزارش نهایی به همراه نقشه‌‌ها و تمامی ضمایم مربوطه