فلدسپات صدرمحلات

پروژه ها

معدن فلدسپات صدر در استان مرکزی واقع شده و محصول اصلی آن فلدسپات سدیک درجه 1 است. این معدن سهم به‌سزایی در تامین مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک‌سازی منطقه دارد و فلدسپات مورد نیاز 4 کارخانه را تامین می‌کند.

راه دسترسی:
برای دسترسی به معدن ابتدا وارد شهر محلات (کوی سرچشمه) شده، سپس از طریق جاده خاکی در شمال خاوری محلات به مسافت حدود 4 کیلومتر و گذر از روستای سس‌کندور می‌توان وارد معدن شد.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: دگرگونی
مشخصات کانه‌زایی: با توجه بـه عملیات اکتشافی صـورت گـرفته چندین عدسی فلدسپات از نوع سدیک و به مقدار کمتر فلدسپات پتاسیک مشخص گـردیده است.

خصوصیات ذخیره:
ذخیره قطعی معدن مطابق با پروانه بـهره‌بـرداری 313,000 تن فلدسپات سدیک می‌باشد.
در بـزرگترین عـدسی کانی‌سازی، Na2O دارای مقدار متـوسط بین 8 تا 11 درصـد می‌باشد. همچنین آلودگی آهن این ذخیره بسیار پایین (کمتر از 4/0 درصد) می‌باشد.

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: سنگ‌هاي دگرگونی شیستی و متاسنداستون به همراه میان لایه‌های کربناته به سن کربونیفر

مشخصات محصول:

  • رنگ پخت روشن تا کرم رنگ و پخت در دمای مطلوب
  • دارای ضریب انبساط حرارتی بسیار مناسب
  • کاربرد به عنوان بدنه در صنایع کاشی و سرامیک
  • فروش کانسنگ به کارخانه‌های کاشی و سرامیک حافظ، ایفا، الوند و گلدیس
  • افزایش تولید ماده معدنی با توجه به تقاضای مشتریان

امکانات:
آب و برق به فاصله 5 کیلومتری معدن، واقع در شهر محلات می‌باشد.