آهن نواری نیاز

پروژه ها

محدوده نیاز دارای پروانه بهره‌­برداری و از نظر تقسیمات کشوری در استان مرکزی و 35 کیلومتری شمال‌غرب ساوه و ۵/۲ کیلومتری روستای نیوشت قرار دارد. این محدوده جزئی از کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه–دختر محسوب می‌گردد.

مشخصات کانسار

تیپ کانه‌­زایی: آهن نواری، آهن اسکارن و مس رگه‌­ای
پاراژنز کانه‌ها: مگنتیت، هماتیت، مالاکیت و کالکوپیریت
نوع گانگ: سیلیس
پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe, (Cu, Au, Mo)

زمینشناسی

زون ساختاری: زون ساختاری ایران­ مرکزی، کمربند آتشفشانی-نفوذی ارومیه-دختر
جنس سنگ ميزبان: گرانودیوریت، دیوریت، آندزیت، تراکی­ آندزیت و توف
سن سنگهای ميزبان: ائوسن تا میوسن
آلتراسیون: آرژیلیکی، سیلیسی، پروپلیتیک و اکسیدآهن

ابعاد ذخیره

در محدوده معدنی نیاز 3 نوع کانه‌زایی با ژنز متفاوت مورد اهمیت است که شامل: کانه‌زایی آهن نواری در بخش غربی محدوده به میزبانی سنگ‌های ولکانیکی که ضخامت متوسط لایه‌های آهن و ژاسپ بر اساس برونزد صحرایی بین 5 تا 10 متر و طول کانی‌سازی حدود 250 متر می­باشد.  آهن اسکارن در بخش شرقی به میزبانی توده گرانیتی (کوارتز مونزودیوریتی) به صورت رگه‌های متعدد مگنتیت- آپاتیت به ضخامت 1 تا 2 متر و طول حدودا 200 متر و در نهایت، کانی‌زایی مس در پچ‌های سیلیسی که در کمرپایین آهن نواری و همچنین در توده نفوذی شرق محدوده به ضخامت حدود 5/0 متر تا 1 متر و طول حدود 20 متر می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

مجموع ذخیره در آهن نیاز، با درنظر گرفتن 20درصد به عنوان عیار حد اقتصادی، برابر با 600681 تن کانسنگ آهن با عیار متوسط 29/4درصد می­باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر این تخمین ذخیره تنها بر روی زون آهن نواری انجام گرفته است و عملیات اکتشافی در این محدوده بر روی زون آهن اسکارن و مس کماکان در حال انجام می­باشد و باتوجه به رویت رخنمون­های جدید از کانه­‌زایی آهن و مس، پیشبینی می‌­شود این میزان ذخیره با افزایش قابل توجهی همراه باشد.

 عیار ماده معدنی

Fet حداکثر 62/2درصد و میانگین 36درصد ، Cu حداکثر 2/2درصد و میانگین 0/45درصد، Au حداکثر 4957 میلی­گرم در تن و میانگین 500 میلی­گرم در تن، Ce حداکثر بیش از 1درصد و Mo  حداکثر 1218 گرم در تن و میانگین 128 گرم در تن.

زیرساخت 

محدوده در 2/5 کیلومتری روستای نیوشت قرار گرفته است که می­تواند تامین کننده نیروی انسانی و برق مورد نیاز باشد. همچنین آزادراه ساوه-همدان در 7 کیلومتری روستای نیوشت قرار دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات شامل: نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي و گزارش‌های ارائه شده قبلی
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌‏های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق امیدبخش
 • تفسیر نتایج اولیه، مشخص‏ کردن محدوده‏ های امیدبخش و اولویت بندی آن‏ها
 • پی‌جویی صحرایی و مشخص کردن زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس1:25000 به وسعت 9/96 کیلومترمربع
 • تهیه‌ نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 21/5 کیلومترمربع
 • نمونه­‌برداری و آنالیز ICP-OES به تعداد 34 نمونه سنگی در مرحله پی­جویی
 • نمونه­‌برداری و آنالیز Fire Assay به تعداد 31 نمونه سنگی در مرحله پی­جویی
 • نمونه‌­برداری و آنالیز XRF به تعداد 15 نمونه سنگی در مرحله پی­جویی
 • تهیه 11 مقطع نازک از واحدهای سنگی محدوده جهت مطالعات پترولوژی و کانی‌­شناسی
 • برداشت پروفیل ژئوفيزيك به روش مغناطيس‌سنجي در شبكه­هايی به ابعاد 5 ×10 متر و 1496 ايستگاه
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی معدنی در مقیاس 1:1000 به وسعت 50/7 هکتار
 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000 به وسعت 50/7 هکتار
 • احداث جاده­‌های دسترسی به طول بیش از 7 کیلومتر
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد 17 ترانشه به طول 268 متر و حجم 389 مترمکعب
 • برداشت طولی ترانشه‌ها در مقیاس 1:200 و 1:100
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌های حفر شده به تعداد 35 نمونه
 • ارسال و آنالیز 6 نمونه به روش ICP-OES و Fire Assay و 29 نمونه به روش XRF
 • ارسال و آنالیز 2 نمونه سنگی به روش XRD جهت مطالعات کانی­‌شناسی
 • حفر تعداد 46 گمانه اکتشافی به طول مجموع 1038 متر
 • نمونه‌­برداری و آنالیز XRF از تعداد 93 نمونه پودری گمانه‌­ها
 • ارسال و آنالیز 200 کیلوگرم نمونه سنگی جهت مطالعات شناسایی و رفتارسنجی فرآوري کانسنگ آهن
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌های حفر شده و حفاری با استفاده از نرم‌افزار Datamine
 • تدوین گزارش عملیات اکتشاف حین استخراج