کروم، مس و طلای کنیف

پروژه ها

محدوده اکتشافی کنیف دارای پروانه بهره‌برداری به مساحت ۱۱/۷۲ کیلومتر مربع می باشد، که در استان خراسان جنوبی و حدفاصل 60 کیلومتری جاده سربیشه به درح واقع شده است. این محدوده جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: کرومیت انبانی شکل، مس و طلا ماسیوسولفید احتمالی، منیزیم در الترابازیک‌ها،  نیکل و طلا در لیستونیت‌ها
پاراژنز کانه‌ها:کرومیت، کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، کریزوکلا،گارنیریت، منیزیت، هونتیت، اکسید و هیدروکسیدهای آهن
نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، هماتیت، لیمونیت، گوتیت، اپیدت، کلریت، سرپانتین، تالک
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cr, Cu, Co, Au, Ag, As, Ni, Pb

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: افیولیت‌ها،گرانیت، الترابازیک، لیستونیت، دیاباز، کوارتزدیوریت
سن سنگ ميزبان: کرتاسه و الیگومیوسن
آلتراسیون: آرژیلیکی شدن، کلریتی شدن، اپیدوتی شدن، سرپانتینی شدن، تالکی شدن، اکسید آهنی شدن

ابعاد ذخیره:

کروم: در گسترش طولی و عرضی حداقل ۳ و ۱ کیلومتر، کانی‌سازی کروم به صورت کانی کرومیت به طور ناپیوسته و انبانی شکل مشاهده و شناسایی شد.
منیزیم: در گسترش طولی و عرضی حداقل ۳۰۰ و ۵۰ متر کانی‌سازی منیزیم به صورت کانی‌های منیزیت و هونتیت در الترابازیک‌ها به طور ناپیوسته شناسایی شد.
مس و طلا: در گسترش طولی و عرضی حداقل ۱۸۰۰ و ۵۰ متر به طور ناپیوسته و منقطع کانی‌سازی مس به صورت کانی‌های کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، کریزوکلا شناسایی شد. همچنین در گسترش طولی و عرضی حداقل ۱۰۰۰ و ۵۰ متر کانی‌سازی مس به صورت کانی‌های کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، کریزوکلا و کانی‌سازی طلا شناسایی شد.
نیکل و طلا: در گسترش طولی و عرضی حداقل ۳۰۰ و ۵۰ متر به طور ناپیوسته کانی‌سازی نیکل به صورت کانی گارنیریت و کانی‌سازی طلا مشاهده و شناسایی شد.
ذخیره قطعی ۹۵۵۰ تن با عیار میانگین ۳۳ درصد برای کانسنگ کروم برآورد شده‌است که با توجه به شواهد و پتانسیل خوب کانی‌سازی در محدوده افزایش این مقدار محتمل می‌باشد. همچنین برای دیگر فلزات موجود در محدوده، عملیات اکتشافی برای تخمین ذخیره در حال انجام می‌باشد که می‌توان برای کانسنگ مس ذخیره چند صدهزار تنی، برای کانسنگ منیزیم، کانسنگ نیکل و کانسنگ طلا ذخیره چند ده‌هزار تنی را پیش‌بینی کرد.

عیار ماده معدنی:

کروم میانگین ۳۳ درصد و حداکثر ۴۳ درصد
منیزیم میانگین ۲۳ درصد و حداکثر ۳۳ درصد
مس میانگین ۱ درصد و حداکثر ۴/۸ درصد
نیکل میانگین ۰/۱۲ درصد و حداکثر ۰/۲ درصد
طلا میانگین ۰/۵ گرم در تن و حداکثر ۰/۸ گرم در تن

زیرساخت:
روستای چاه‌پنج‌سر که واقع در داخل محدوده می‌باشد دارای آب و برق می‌باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‏‌هاي زمين‏شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‏های ارائه‏‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌‏ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف.
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی.
نمونه‌برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار، هاله‌های دگرسانی و بقایای معدن‏کاری باستانی در مرحله پی‌جویی به تعداد ۱۵ نمونه.
آماده‌‏سازی، ارسال نمونه‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay و XRF به تعداد ۱۵ نمونه.