کرومیت فریز

پروژه ها

محدوده اکتشافی فریز دارای پروانه‌اکتشاف، در استان خراسان‌­جنوبی، در 25 کیلومتری جنوب­‌غرب بیرجند، جاده بندعمرشاه-جلگه ماژان و در شمال روستای کاریزنو واقع است، محدوده دارای مساحت 4/49 کیلومترمربع را شامل می­‌شود.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: کرومیت انبانی
پاراژنز کانه‌ها: کرومیت
نوع گانگ: سیلیس
پاراژنز ژئوشیمیایی: Mg, Ni, Cr

زمین شناسی:
زون ساختاری: حوضه فلیشی زون ساختاری شرق ایران
جنس سنگ ميزبان: آمیزه­ رنگین، دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، داسیت و رسوبات آبرفتی عهد حاضر
سن سنگ ميزبان: کرتاسه تا عهد حاضر
آلتراسیون: آرژیلیکی، پروپلیتیکی و اکسید آهن

ابعاد ذخیره:
لنزهای کرومیت در توده دونیتی در دو زون قابل رویت است: زون شماره1: طول توده: 25 متر، عرض توده: 15متر، عمق توده: 11 متر. زون شماره2: طول توده: 17 متر، عرض توده: 5 متر، عمق توده: 11 متر.  لازم به ذکر است در جنوب غربی این محدوده رخنمونی از آندزیت وجود دارد که با توجه به نداشتن شکستگی و درزه می تواند به عنوان سنگ ساختمانی گرانیت قرمز در بازار عرضه گردد.

ذخیره قطعی کانسار:
ذخیره کانسنگ کرومیت در زون شماره 1 برابر است با 5928 تن و در زون شماره 2 برابر است با 760 تن می­باشد. مقدار ذخیره نهایی برابر است با 6688 تن کانسنگ کرومیت  با عیار متوسط 38 درصد.

عیار ماده معدنی:
Cr2O3 میانگین 38 درصد

زیرساخت:
این محدوده در یک کیلومتری شمال روستای کاریزنو قرار دارد که این روستا دارای برق می ­باشد و می­ تواند در تامین نیروی انسانی مورد نیاز کمک­ کننده باشد. جاده آسفالته بند عمرشاه-جلگه ماژان نیز در نزدیکی محدوده قرار دارد. شهرستان خوسف در فاصله 36 کیلومتری محدوده قرار گرفته که می­تواند تامین کننده ماشین­ آلات مورد نیاز باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه ‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
انجام عملیات دورسنجی جهت شناسایی دگرسانی­ ها در محدوده موردنظر
پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون­های کانی‌سازی
احداث جاده دسترسی به طول حدود سه کیلومتر
حفریات اکتشافی شامل چاهك و ترانشه به حجم حدود 1000 متر مكعب
حفریات اکتشافی شامل حفاري پودري به طول کلی حدود 450 متر
نمونه برداري و آنالیز شیمیایی به تعداد 5 نمونه معدنی از نقاط کانه­ زایی کرومیت و 5 نمونه مقطع نازک جهت مطالعات پتروگرافی
تهیه نقشه زمین­ شناسی در مقیاس 20000 و 1000
تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 20000 و 1000
تخمین و ارزیابی ذخیره معدنی و تعیین ذخیره قطعی محدوده اکتشافی
انجام محاسبات فنی و اقتصادي اولیه
تهیه و ارائه گزارش پایانی عملیات اکتشاف