پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

پروژه ها

محدوده پلی‌متال چلمبر با مساحت 11 کیلومترمربع در استان قزوین و در حدود 27 کیلومتری جنوب غرب شهر بویین زهرا واقع شده است. این محدوده بخشی از پهنه ساختاری ایران مرکزی و نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر محسوب می‌گردد.

مشخصات کانسار:
تیپ کانی‌سازی: رگه‌های پلی‌متال طلا، نقره، مس، سرب و روی

پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، پیریت، گالن، مالاکیت، اکسید سرب و روی
نوع گانگ: سیلیس، باریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: آندزیت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت، آندزیت توف

سن سنگ ميزبان: ائوسن
آلتراسیون: سیلیسی شدن، کلریتی شدن، سریسیتی شدن و اکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره:
در محدوده اکتشافی چلمبر مجموعا 4 کیلومتر رگه پلی‌متال طلا، مس، سرب و روی به صورت ناپیوسته شناسایی شده است. طول این رگه‌ها از 150 تا 400 متر و عرض آن‌ها از 0/5 تا 2 متر متغیر می‌باشد. افراز رگه‌ها تا 2 متر نیز ثبت گردیده است.
 عیار حداکثر و میانگین عنصر طلا به ترتیب برابر 2/7 و 0/3 گرم در تن می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر 2/69 و 0/4 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر سرب به ترتیب برابر 7/82 و 0/3 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر عنصر روی برابر 0/78 درصد می‌باشد.
در حال حاضر عملیات حفر ترانشه‌های اکتشافی و همچنین حفاری مغزه‌گیری در دست اقدام می‌باشد. اطلاعات اولیه نشان‌دهنده وجود ذخیره چند صد هزار تنی در این محدوده می‌باشد.

 زیرساخت:
آب و برق در 100 متری محدوده وجود دارد. همچنین دسترسی به محدوده از طریق جاده‌های خاکی میسر است.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم
زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 11 کیلومترمربع
تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
برداشت 7 نمونه و انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی در مرحله تهیه نقشه 1:20،000
انجام مطالعات پي‌جویي و اكتشاف چكشي در محدوده اكتشافي به وسعت 11 کیلومترمربع
نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد 58 نمونه
نمونه‌برداری شیاری به صورت سیستماتیک از رگه‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد 109 نمونه
آماده‌سازی نمونه‌های پی‌جویی و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد 167 نمونه
تهیه نقشه‌ توپوگرافی 1:1,000 در 2 منطقه با مساحت حدود 220 هکتار
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 19 پروفیل و 1710 ایستگاه، تفسیر و تهیه گزارش
احداث سکوی حفاری و جاده دسترسی به مناطق مختلف به طول 3 کیلومتر (در دست انجام)
حفر 25 رشته ترانشه‌ اکتشافی (در دست انجام)
آماده‌سازی نمونه‌های ترانشه و آنالیز شيميايي عنصر طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay
انجام حفاری مغزه‌گیری (در دست انجام)
تهیه گزارش مراحل شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی
انجام تست فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی