مس کنیف 2

پروژه ها

محدوده اکتشافی مس کنیف ۲ در استان خراسان‌جنوبی در غرب روستای کنیف در جاده سربیشه – درح واقع شده است و مساحت بالغ بر ۴/۳۴ کیلومترمربع را شامل می‌گردد. این محدوده جزیی از ناحیه بلوک لوت محسوب می‌گردد.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: مس ماسیوسولفید احتمالی
پاراژنز کانه‌ها:کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت
نوع گانگ: هماتیت، لیمونیت، گوتیت، تالک، سرپانتین،سیدریت، پیریت، کلسیت، سیلیس
پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: افیولیت‌ها، گابرو، الترابازیک‌ها، لیستونیت، دیاباز، پلاژيوگرانیت
سن سنگ ميزبان: کرتاسه
آلتراسیون: آرژیلیکی شدن، سرپانتینی شدن، تالکی شدن، اکسید آهنی شدن، سیلیسی شدن

ابعاد ذخیره:

کانی‌سازی مس به صورت کانی‌هایی چون کالکوپیریت، کالکوسیت و مالاکیت در گسترش طولی حداقل ۲۰۰۰ متر و گسترش عرضی حداقل ۳۰ متر به طور ناپیوسته در محدوده شناسایی شد.
با توجه به اینکه عملیات اکتشافی در محدوده در حال انجام می‌باشد و در حال حاضر عملیات ژيوفیزیکی در محدوده به پایان رسیده و تیم اکتشاف در حال برنامه‌ریزی برای مرحله حفریات سطحی می‌باشد، هنوز مقدار دقیق ذخیره برآورد نشده‌است، اما با توجه به شواهد و پتانسیل زمین‌شناسی خوب در محدوده و همچنین کانی‌سازی‌های شناسایی شده در محدوده می‌توان ذخیره‌ی چند صدهزار تنی را برای کانسنگ مس پیش‌بینی کرد.

عیار ماده معدنی:
مس میانگین ۰/۷ درصد و حداکثر ۳/۲ درصد

زیرساخت:
روستای کنیف که واقع در داخل محدوده و دارای آب و برق می‌باشدو همچنین شهر درح که در ۲۲ کیلومتری جنوب‌شرقی محدوده قرار دارد، دارای تمامی امکانات می‌باشد.

 عملیات اکتشافی انجام شده:

گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌‏هاي زمين‏‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌‏های ارائه‏‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‏‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي.
بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف.
انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی.
نمونه‌برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار، هاله‌های دگرسانی و بقایای معدن‏‌کاری باستانی در مرحله پی‌جویی به تعداد ۱۴ نمونه.
آماده‌‏سازی، ارسال نمونه‌ها، و آنالیز شيميايي طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay و XRD به تعداد ۱۴ نمونه.
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۳/۹ کیلومترمربع.
عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 12 پروفیل و n ایستگاه.