سرب و روی نیگنان

پروژه ها

محدوده اکتشافی نیگنان دارای پروانه اکتشاف پلی‌متال به مساحت 7 کیلومتر مربع، در استان خراسان جنوبی و در فاصله 55 کیلومتری شمال غرب بشروئیه واقع شده است. این محدوده در ناحیه خاور ایران و بلوک لوت قرار گرفته است.

مشخصات کانسار:

 • تیپ کانی‌سازی: رگه‌های پلی‌متال سرب و روی، مس، آنتیموان و نقره
 • پاراژنز کانه‌ها: گالن، کالکوپیریت، کالکوسیت، اسمیت زونیت، مالاکیت، سولفوسالت‌ها
 • نوع گانگ: پیریت، سیلیس، باریت، کلسیت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb, Zn, Cu, Ag, Cd, Sb, As

زمین شناسی:

 • جنس سنگ ميزبان: آهک، مارن، شیل، ماسه‌سنگ
 • سن سنگ ميزبان: ژوراسیک
 • آلتراسیون: سیلیسی‌شدن، سریسیتی‌شدن، کربناتی‌شدن و اکسیدهای آهن

ابعاد کانی‌سازی:

کانی سازی در این محدوده به دو قسمت قابل تقسیم می‌باشد:
1- رگه های پلی متال سرب و روی، مس، نقره و آنتیموان که طول زون کانی‌سازی حدود 2 کیلومتر، عرض 1/5 تا 3 متر و افراز حداکثر 1 متر می‌باشد. لازم به ذکر است این رگه‌ها به دلیل فرسایش و عوامل تکتونیکی رخنمون قابل توجهی بر روی زمین ندارند.
عیار حداکثر و میانگین عنصر سرب به ترتیب برابر 7/7 و 1/2 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر روی به ترتیب برابر 6/8 و 0/7 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر 3/5 و 0/5 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر آنتیموآن به ترتیب برابر 1/7 و 0/2 درصد می‌باشد.
عیار حداکثر و میانگین عنصر نقره به ترتیب برابر 247 و 32 گرم بر تن می‌باشد.
2- رگه‌های کربناتی باریت و سرب که در مجموع دارای طول تقریبی 1/5 کیلومتر و عرض متوسط 1 تا 1/5 متر و میانگین افراز حداکثر 1/5 متر می‌باشند.

ذخیره قطعی کانسار:

در حال حاضر عملیات حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می‌باشد و ذخیره قطعی برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت:

جاده آسفالت دسترسی و برق در فاصله 500 متری محدوده وجود دارد. هم چنین جاده خاکی در داخل محدوده موجود است.

عملیات اکتشافی انجام شده:

 • گردآوري اطلاعات موجود، شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • پی‌جویی و بررسی صحرایی مناطق مشخص شده
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها، رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد 41 نمونه
 • آماده‌سازی نمونه‌ها و ارسال به آزمایشگاه جهت آنالیز شيميايي چند عنصری به روش ICP-OES به تعداد 51 نمونه
 • آماده‌سازی نمونه‌ها و ارسال به آزمایشگاه جهت آنالیز شيميايي عنصر طلا به روش Fire Assay به تعداد 4 نمونه
 • آماده‌سازی نمونه‌ها و ارسال به آزمایشگاه جهت انجام آنالیز اکسیدهای اصلی به روش XRF
 • آماده‌سازی نمونه‌ها و ارسال به آزمایشگاه جهت انجام تست وزن مخصوص
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در محدوده‌ای به وسعت 7 کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20,000
 • برداشت 9 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و 2 نمونه مقطع صیقلی
 • آماده‌سازی و مطالعه 9 مقطع میکروسکوپی و 2 مقطع صیقلی
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در 7 پروفیل و یک رکتنگل به مساحت 14 هکتار و در مجموع 687 ایستگاه
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی (در حال انجام)