مس رنگرز

پروژه ها

معدن مس رنگرز با مساحت 6/5 کیلومتر مربع در استان مرکزی واقع شده است. ابن معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در 2 سینه کار در حال استخراج بوده و در طی این عملیات حدود 10000 تن دپوی مس اکسیدی با عیار متوسط 8/0 درصد و 500 تن با عیار متوسط 2 درصد دپو شده است. به طور کل تعداد 7 سینه کار استخراجی در منطقه وجود دارد‌، از اینرو می‌توان با گسترش و باز کردن مابقی سینه کارها تناژ ماده معدنی را افزایش داد.

تیپ و ابعاد ذخیره

مس: رگه‌ای مرتبط با توده‌های نفوذی، مانتو، پورفیری
رگه: ابعاد تقریبی 3 رگه کانی سازی اکسیدی مس که به صورت موازی و پیوسته در منطقه گسترش دارند، دارای طول بیش از 2 کیلومتر و عرض 1 تا 3 متر می باشند. عیار میانگین و حداکثر مس برابر 0/8 و 6/8 درصد است. وجود چندین کار شدادی بر روی این رگه ها قابل توجه است.
توده: ابعاد توده کانی سازی برابر با 50 در500 متر می باشد و عیار میانگین و حداکثر مس برابر 0/6 و 4/2 درصد است
آهن و منگنز: رگه ای-لایه ای(اگزالاتیو )
3 رگه کانی سازی به صورت موازی به طول تقریبی 2 کیلومتر و ضخامت 1/5 تا 2 متر در محدوده گسترش دارد و عیار میانگین آهن و منگنز به ترتیب 40 و 35 درصد است.

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان: گرانیت، لیتیک آندزیت ، لیتیک توف، لاتیت آندزیت

چشم انداز معـدن

این معدن به لحاظ پتانسیل کانی‌سازی دارای سه پتانسیل مس، منگنز و آهن است.. عیار بالای منگنز، وجود آهن با عیار مناسب در کمر بالای رگه منگنز، پایین‌ بودن عیار سولفور و فسفر و همچنین نزدیکی به کارخانه‌ی سیمان ساوه، استخراج آهن با عیارهای حداقل 35% را به لحاظ اقتصادی توجیه می‌کند. از نکات قابل توجه در کانی سازی مس و استخراج این معدن می‌توان به پیوستگی رگه ها در جهت طولی و عرضی، نسبت باطله برداری کم تا عمق 15 متر، مصرف اسید کم با توجه به تست های لیچینگ انجام شده، پراکندگی مس به صورت مالاکیت و کالکوسیت در زمینه سنگ به صورت ریزدانه اشاره کرد. وجود چندین کار شدادی بر روی رگه های کانه زایی حاکی از پر عیار بودن بخش هایی از کانسنگ های معدن می‌باشد. با توجه حفاری های پودری و مغزه گیری صورت گرفته، سینه کارهای در حال استخراج و مشاهدات صحرایی، ذخیره معدن قابل افزایش است. با توجه به راه اندازی تجهیزات خردایش در داخل معدن، احداث کارخانه فرآوری مس اکسیدی به روش لیچینگ و تانک لیچینگ در دستور کار قرار گرفته است.

زیرساختها

با توجه به نزدیکی معدن  به دو  شهرک صنعتی  در فواصل 1 و 5 کیلومتری ، امكانات آب، برق در 1 کیلومتری معدن و جاده دسترسی خاکی در داخل معدن جهت دسترسی به تمام سینه کارهای استخراجی وجود دارد.