فلدسپات صدرمحلات

پروژه ها

معدن فلدسپات صدر محلات در استان مرکزی واقع شده است و محصول اصلی آن فلدسپات سدیک درجه یک می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال 1392 آغاز گردید و در سال 1393 پروانه بهره ‏برداری ماده معدنی فلدسپات صادر شد. در حال حاضر معدن فلدسپات صدر محلات سهم به سزایی در تامین مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک‏ سازی منطقه ایفا می‏ کند و فلدسپات مورد نیاز 11 کارخانه از این معدن تهیه می‏ گردد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: دگرگونی

مشخصات کانه‌زایی: با توجه بـه عملیات اکتشافی صـورت گـرفته چندین عدسی فلدسپات از نوع سدیک و به مقدار کمتر فلدسپات پتاسیک مشخص گـردیده است.

خصوصیات ذخیره

ذخیره قطعی معدن مطابق با پروانه بـهره ‏بـرداری 395,000 تن فلدسپات سدیک می ‏باشد.

در بـزرگترین عـدسی کـه دسـترسی به آن آسان است، Na2O دارای عـیار متـوسط 11 درصـد می‌باشد. همچنین آلودگی آهن این ذخیره بسیار پایین (کمتر از 0/4 درصد) می‌باشد.

زمین شناسی

جنس سنگ ميزبان: سنگ‌هاي دگرگونی شیستی و متاسنداستون به همراه میان لایه‏ های کربناته به سن کربونیفر

مشخصات محصول

– رنگ پخت روشن تا کرم رنگ و پخت در دمای مطلوب

– کاربرد به عنوان لعاب در صنایع شیشه‏ سازی

– بازرگانی محصول با کارخانه‏ های کاشی و سرامیک حافظ و الوند

– افزایش تولید ماده معدنی با توجه به تقاضای مشتریان

زیرساختها

آب و برق به فاصله 5 کیلومتری معدن، واقع در شهر محلات می‌باشد.