فلدسپات صدرمحلات

پروژه ها

معدن فلدسپات صدر محلات در استان مرکزی، شمال شرق محلات واقع شده است و محصول اصلی آن فلدسپات سدیک درجه یک می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال ۱۳۹۲ آغاز گردید و در سال ۱۳۹۳ پروانه بهره ‏برداری ماده معدنی فلدسپات صادر شد. در حال حاضر معدن فلدسپات صدر محلات سهم به سزایی در تامین مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک‏ سازی منطقه ایفا می‏ کند و فلدسپات مورد نیاز ۱۱ کارخانه از این معدن تهیه می‏ گردد.

راه دسترسی

برای دسترسی به معدن ابتدا وارد شهر محلات (کوی سرچشمه) شده، سپس از طریق جاده خاکی در شمال خاوری محلات به مسافت حدود ۴ کیلومتر و گذر از روستای سس‌ کندور می‏ توان وارد معدن شد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: دگرگونی

مشخصات کانه‌زایی: با توجه بـه عملیات اکتشافی صـورت گـرفته چندین عدسی فلدسپات از نوع سدیک و به مقدار کمتر فلدسپات پتاسیک مشخص گـردیده است.

خصوصیات ذخیره

ذخیره قطعی معدن مطابق با پروانه بـهره ‏بـرداری ۳۹۵,۰۰۰ تن فلدسپات سدیک می ‏باشد.

در بـزرگترین عـدسی کـه دسـترسی به آن آسان است، Na2O دارای عـیار متـوسط ۱۱ درصـد می‌باشد. همچنین آلودگی آهن این ذخیره بسیار پایین (کمتر از ۰/۴ درصد) می‌باشد.

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان: سنگ‌های دگرگونی شیستی و متاسنداستون به همراه میان لایه‏ های کربناته به سن کربونیفر

مشخصات محصول

– رنگ پخت روشن تا کرم رنگ و پخت در دمای مطلوب

– کاربرد به عنوان لعاب در صنایع شیشه‏ سازی

– بازرگانی محصول با کارخانه‏ های کاشی و سرامیک حافظ و الوند

– افزایش تولید ماده معدنی با توجه به تقاضای مشتریان

زیرساختها

آب و برق به فاصله ۵ کیلومتری معدن، واقع در شهر محلات می‌باشد.

مالـکیـت

این معدن دارای پروانه بهره‏ برداری به شماره ۱۰۲/۳۹۲۵۹ مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ با مدت زمان بهره ‏برداری ۶ سال به نام شرکت بازرگانی فرآیند رازی کاسپین می باشد.