فلدسپات صدرمحلات

پروژه ها

محدوده فلدسپات سدیک صدرمحلات با مساحت یک کیلومتر مربع در استان مرکزی  واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ ميزبان: سنگ‌های دگرگونی شیستی و متاسنداستون به همراه میان‌ لایه‌های کربناته به سن کربونیفر
 • سن سنگ ميزبان: اینفرا کامبرین، کامبرین، پرمین و کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسیدهای آهن و کربنات

میزان ذخیره

عیار ماده معدنی Na2O بین 8 تا 12 درصد، Al2O3 بین 18 تا 25 درصد و SiO2 بین 50 تا 67 درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

بر طبق پروانه‌ی بهره‌برداری ذخیره‌ی قطعی 395،000 تن فلدسپات سدیک درجه 2 اعلام شده است.

زیرساخت

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • تهیه‌ی نقشه‌ زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:20000 با وسعت 1 کیلومتر مربع
 • نمونه‌برداری مجدد به منظور تعیین عیار دقیق
 • تهیه‌ی پودر ماده‌ی معدنی به منظور رنگ پودر و سختی ماده‌ی معدنی
 • پخت اولیه به منظور استفاده در بدنه کاشی یا مقره
 • پخت اولیه به منظور رنگ لعاب
 • مرمت جاده و سینه‌کار
 • ارسال نمونه به کارخانه‌جات نزدیک به محدوده‌ی معدنی
 • آماده‌سازی معدن برای استخراج مجدد