طلا و مس IOCG قشلاق میل

پروژه ها

معدن طلا و مس قشلاق‌میل دارای پروانه بهره‌برداری با مساحت 10 کیلومترمربع می‌‏باشد و در استان مرکزی در شمال‌غرب شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده معدنی در بخش مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه دختر قرار گرفته است.

مشخصات ذخیره:
تیپ کانی‌سازی: تیپ IOCG شامل رگه‌های پلی‌متال مس- طلادار همراه با اولیژیست
پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت و لیمونیت
نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، هماتیت، گوتیت، اولیژیست و لیمونیت
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au, Cu, Mo, As, Sb

زمین شناسی:
جنس سنگ ميزبان: سنگ‌های ولکانیکی آندزیتی و توفی
سن سنگ ميزبان: ائوسن و پلیوسن
آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک

ابعاد ذخیره:
کانه‌زایی طلا به صورت رگه‌ای با حاشیه‌ استوک‌ورکی به ضخامت 2 تا 20 متر و با عمق بیش از 50 متر و طول 500 الی 600 متر به صورت پیوسته در منطقه رخنمون دارد. عیار طلا بین ppb 10 تا  ppb 3100 می‌باشد. کانه‌زایی مس به شکل چندین رگه‌ مس‌دار و زون‌های استوک‌ورکی مس‌دار در منطقه گسترش پیدا کرده است. رگه‌ها و زون‌ها بالغ‌ بر 50 متر طول دارند و عیار مس بین 0/1 تا 1/5 درصد، مولیبدن بین ppm 1 تا ppm 189 و آرسنیک بین ppm 10 تا ppm 1575 می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار:
با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره‌ قطعی طلا برابر با 270،000 تن کانسنگ با عيار متوسط ppm 0/6 و ذخیره قطعی مس برابر با 100،000 تن کانسنگ با عیار متوسط 2/1 درصد می‌باشد.

زیرساخت:
دسترسی به آب در منطقه امکان‌پذیر است و برق نیز درچندکیلومتری منطقه وجود دارد. راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشند.

عملیات اکتشافی انجام شده:
گردآوري اطلاعات و انجام كارهاي دفتري
تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس 1:20،000 با وسعت 19 کیلومترمربع
بررسی تصاویر ماهواره‌ای و تفکیک هاله‌های آلتراسیون
پی‌جویی مقدماتی و اکتشاف چکشی به مساحت 19 کیلومترمربع
تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:20000 به مساحت 19 کیلومترمربع
تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به مساحت 120 هکتار
تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:1000 به مساحت 120 هکتار
برداشت 155 نمونه جهت آنالیز به روش Fire Assay , ICP
مطالعه مقاطع نازک جهت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:20000و1:1000 جمعا به تعداد 30 نمونه
ژئوفیزیک به روش IP و RS در مجموع 2000 ایستگاه
حفر ترانشه‌های اکتشافی به تعداد 39 رشته ترانشه به حجم تقریبی 1386/9 متر مکعب
احداث جاده‌های ارتباطی به طول 4 کیلومتر
حفاری به روش مغزه‌گیری و لاگينگ به متراژ 592/55 متر
برش مغزه‌ها (1/2 و 1/4) به متراژ 1185 متر
نمونه‌برداری از مغزه‌های حفاری به تعداد 88 نمونه
انجام آزمایش نمونه‌های حفاری به روش Fire Assay و ICP به تعداد 88 نمونه
ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده
تهیه‌ گزارش نهایی