سرب و روی رگه ‏ای چاه موسی 2

پروژه ها

محدوده سرب، روی و مس چاه موسی 2 به مساحت 28 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: سرب و روی با میزبان ماسه‌سنگ
 • پاراژنز کانه‌ها: گالن، اسفالریت، کالکوپیریت، مالاکیت و اکسیدهای سرب و روی
 • نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb، Zn، Cu، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: ماسه‌سنگ، آهک، گابرو و دیوریت
 • سن سنگ میزبان: ژوراسیک و کرتاسه
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی به طور عمده در واحد ماسه‌سنگ و شیل مشاهده می‌شود. این واحدها دارای استوک‌ورک‌های سیلیسی هستند. عرض زون‌های استوک‌ورکی در میزبان ماسه سنگ متغیر و بین حداقل 1 تا 2 متر و حداکثر 20 متر می‌باشد. در قسمت‌های جنوبی و مرکزی محدوده تونل‌های معدن‌کاری قدیمی و آثار سرباره مشاهده می‌شود. کانی‌سازی فلزی مهم در منطقه شامل سرب و مس است که کارهای اکتشافی صورت گرفته به منظور استخراج همین مواد معدنی می‌باشد. در نمونه‌های برداشت شده از محل کانی‌سازی آثار سیلیسی شدن همراه با کانی‌سازی مس (به صورت کالکوپیریت و مالاکیت)، سرب (گالن به صورت افشان و اکسید سرب) و مقادیر کمتر روی و نقره مشاهده می‌شود. حداکثر مقدار مس بیش از 2 درصد، سرب بیش از 1/5 درصد و روی بیش از 0/2 درصد است.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ی 4 کیلومتری می‌باشد که دارای برق و آب می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در مساحتی به وسعت 28 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 28 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد 10 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال 10 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی 5 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و. بررسی و مطالعه مقاطع نازک
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS به آرایه دایپل- دایپل براي 5145 نقطه در 19 پروفیل بر روی واحدهای کانه‌دار و آرایه مستطیلی برای 2304 نقطه
 • احداث جاده‌هاي دسترسي به جمعا به متراژ 8 كيلومتر
 • حفر 29 رشته ترانشه در محدوده اکتشافی به طول 522 متر و حجم 1570 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها به طول 522 متر
 • برداشت 32 نمونه از ترانشه‌ها و آنالیز به روش ICP-OES
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ 522 متر