سرب و روی رگه‏ ای چاه موسی 1

پروژه ها

محدوده سرب، روی و مس چاه موسی 1 به مساحت 37 کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: سرب و روی با میزبان ماسه‌سنگ
 • پاراژنز کانه‌ها: گالن، اسفالریت، کالکوپیریت، مالاکیت و اکسیدهای سرب و روی
 • نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb، Zn، Cu، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ ميزبان: ماسه‌سنگ، شیل، آهک، داسیت، آندزیت و گابرو
 • سن سنگ میزبان: ژوراسیک
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی به طور عمده در واحد ماسه‌سنگ و شیل مشاهده می‌شود. این واحدها دارای استوک‌ورک‌های سیلیسی هستند. بعضا ساخت برشی در آنها مشاهده شده است. عرض زون‌های استوک‌ورکی در میزبان ماسه سنگ متغیر و بین حداقل 1 تا 2 متر و حداکثر 20 متر می‌باشد. طول این زون‌ها بین 50 تا 100 متر است. البته آثار ضعیف استوک‌ورک تا 500 متر نیز مشاهده می‌شود. در این محدوده آثار سرباره و تونل‌های شدادی مشاهده می‌شود.کانه‌زایی مشاهده شده در این قسمت شامل مس به صورت مالاکیت و کالکوپیریت و سرب به صورت گالن و اکسیدهای آن می‌باشد. همچنین آثار اکسیدهای آهن و لیمونیت و شواهد ضعیفی از اکسیدهای احتمالی سرب و پیریت خود شکل مشاهده شده‌اند. عیار سرب در نمونه‌های پی‌جویی برداشت شده تا 10 درصد، روی بیش از 3 درصد و مس تا 1/7 درصد مشاهده شده است.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ی 4 کیلومتری می‌باشد که دارای برق و آّب می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوري اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام كارهاي دفتري و برنامه‌ريزي جهت انجام عمليات صحرايي
 • خريد تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عكس‌هاي هوايي محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهاي سنگي و عوارض مهم زمين‌شناسي و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:20,000 در مساحتی به وسعت 37/4 کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس 1:20000 در مساحتی به وسعت 37/4 کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد 32 نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال 32 نمونه جهت آنالیز شيميايي به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی 15 نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و. بررسی و مطالعه مقاطع نازک
 • عمليات ژئوفیزیک به روش IP و RS براي 6705 نقطه در 33 پروفیل بر روی واحدهای کانه‌دار
 • احداث جاده‌هاي دسترسي به جمعا به متراژ 8 كيلومتر
 • حفر 50 رشته ترانشه در محدوده اکتشافی به طول1036 متر و حجم 4140 مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها به طول 1036 متر
 • برداشت 55 نمونه از ترانشه‌ها و آنالیز به روش ICP-OES
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ 1036 متر