خاک نسوز کلرود

پروژه ها

محدوده خاک نسوز کلرود با مساحت ۰/۲۶ کیلومتر مربع در استان گیلان واقع شده است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رسوبی و سن ژنتیک
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: کائولینیت، دیکیت، کلریت، کوارتز، هماتیت، موسکویت، آناتاز، روتیل، کلسیت، دولومیت و آهک

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آهک، شیل و دولومیت
 • سن سنگ میزبان: پرمین و تریاس

درجه خلوص ماده معدنی

 • دولومیت: عیار Mgo متوسط حدود ۱۸ درصد و عیار Cao متوسط حدود ۳۰ درصد
 • لاتریت: عیار Al2O3 متوسط حدود ۲۷ درصد و عیار Fe2O3 متوسط حدود ۴۰ درصد (عیار Fe2O3 به ۵۷ در صد نیز می رسد)
 • بوکسیت: عیار Al2O3 متوسط حدود ۲۹ درصد و عیار Fe2O3 متوسط حدود ۳ درصد (عیار Al2O3 به ۴۷ در صد نیز می رسد)

میزان ذخیره

 • زون شماره ۱: در بلوک معدنی لاتریت – نسوز کلرود در سه افق کانه زائی وجود دارد، کائولینیت در افق های بالایی و پایینی و لاتریت در افق میانی به ضخامت ۷۰ سانتی متر، طول حدود ۷۵ متر و عرض ۴۰ متر با عیار متوسط Al2O3بیش از ۴۰ درصد است.
 • زون شماره ۲: بلوک معدنی خمره محله دارای ضخامتی در حدود ۲ متر و طول قابل تعقیب حدود چند ده متر است و عیار متوسط Al2O3 بیش از ۴۰ درصد است.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره قطعی خاک نسوز ۱۰۶۴۶۰ تن و دولومیت ۱۸۸۹۵۴ تن می باشد و ذخیره احتمالی بوکسیت ۲۶۵۲۰۰ تن و دولومیت ۵۸۱۳۹۴ تن می باشد.

زیرساختها

جاده دسترسی، برق و آب در نزدیکی محدوده وجود دارد.

 

عملیات اکتشافی انجام شده

 • جمع آوری اطلاعات و بررسی مدارک موجود شامل عکسهای هوایی، نقشه های زمین شناسی و گزارشات قبلی
 • تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۰٫۰۰۰ به وسعت ۱۸ کیلومتر مربع
 • حفر ترانشه و چاهک به میزان حدود ۱۰۰ متر مکعب (جهت نمونه برداری از ماده معدنی)
 • آنالیز نمونه (۶ نمونه جهت آنالیز XRF )
 • تعبیر و تفسیر نتایج بدست آمده و تعیین محدوده مناسب جهت انجام اکتشاف تفصیلی به همراه تهیه گزارش پایان مرحله اکتشاف عمومی
 • تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی به مقیاس ۱:۵۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۰٫۸۳ کیلومتر مربع
 • حفر ترانشه و چاهک به حجم خاکبرداری ۳۱ متر مکعب
 • آنالیز نمونه(۲۱ نمونه جهت آنالیز XRF و۸  نمونه جهت آنالیز XRD و ۲ نمونه وزن مخصوص)
 • انجام تست تکنولوژی و تست نسوزندگی در مقیاس آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی
 • بلوک بندی و تعیین ذخیره احتمالی
 • ارائه گزارش پایان عملیات شامل نتایج مراحل مختلف عملیات، جمع بندی مطالب، محاسبه ذخیره، مطالب فنی و اقتصادی و چکیده روش استخراج و سرمایه گذاری های مربوطه