جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس دهقانی عضو هیئت مدیره شرکت ژئوتکنیک تهران

جلسه در تاریخ 96/10/26 با حضور جناب آقای مهندس دهقانی (عضو هیئت مدیره شرکت ژئوتکنیک تهران) و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اک...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس زندوکیلی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ 96/10/24 با حضور آقایان مهندس توحید زندوکیلی و مهندس محمد زندوکیلی از فعالان بخش معدن و آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صمدیان از شرکت صحراکاو

جلسه در تاریخ 96/10/24 با حضور آقایان مهندس صمدیان، مهندس امیرسیافی و مهندس موسوی از شرکت صحرا کاو و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم ...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کریمی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ 96/10/21 با حضور آقای کریمی از فعالان بخش معدن در استان مرکزی و آقایان دکتر مشکانی، مهندس بنان و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مرادی از شرکت سازه پردازان

جلسه در تاریخ 96/10/18 با حضور آقایان دکتر مرادی، مهندس مصباحی و خانم مهندس بخت آوری از شرکت سازه پردازان ایران و آقایان دکتر مشکانی، دکتر م...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس خدری از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان

جلسه در تاریخ 96/10/13 با حضور آقایان خدری (از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان)، دکتر مرادی و دکتر تقی پور از شرکت سازه پردازان ایران، آقای...

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا

در تاریخ 96/10/17 جلسه ای با حضور جناب آقایان Petter Mullens و Ardem Keshishian از شرکت Pollitt کشور کانادا و آقایان دکتر قربانی، مهندس اویس...

بازدید کارشناسان گروه زرمش از عملیات ژئوفیزیک و پی جوئی تکمیلی در منطقه هجیب

گزارش ماموریت: بازدید از عملیات ژئوفیزیک و پیجویی تکمیلی همراهان: دکتر سید احمد مشکانی، مهندس مهدی رسولی نوری، مهندس فرزانه فخامتی، مهندس ام...

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن سرب و روی تنگ دزدان

گزارش ماموریت: بازدید از معدن تنگ دزدان همراهان: مهندس منوچهر جلالی، مهندس محمد حسن ابراهیمی، مهندس امیرحسین جلالی تاریخ: 1396/10/04 بازدید ...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای Bertan H. Berkpinar و آقای شاهین از شرکت Tete Mining ترکیه

جلسه در تاریخ 96/10/07 با حضور آقای Bertan H. Berkpinar و آقای شاهین از شرکت Tete Mining ترکیه، آقایان مهندس شایان و دکتر وثوق از شرکت تامین...

جلسه گروه زرمش با حضور جناب آقای مهندس مرادی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ 96/10/05 با حضور آقای مهندس مرادی (از فعالان بخش معدن)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد...

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس احمدخانی (مدیرعامل شرکت ZARASA)

جلسه در تاریخ 96/10/05 با حضور آقای مهندس احمدخانی (مدیرعامل شرکت ZARASA) و آقایان دکتر مشکانی، مهندس مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.