کلوخه باریت حفاری

کلوخه باریت حفاری نوع ماده معدنی 600 تن تناژ 3/9 الی 4/1 گرم بر سانتی متر مکعب وزن مخصوص استان مرک...

فلدسپات سدیک

فلدسپات سدیک نوع ماده معدنی نامحدود تناژ Na2O = 9% عیار متوسط استان مرکزی – دلیجان مکا...

سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی نوع ماده معدنی 20000 تن تناژ 5 – 6 درصد مجموع سرب و روی عیار متوسط استان ا...

مس اکسیدی

مس اکسیدی نوع ماده معدنی 800 تن تناژ 1 تا 2 درصد عیار متوسط استان قم – شهر کهک مکان...

مس اکسیدی

مس اکسیدی نوع ماده معدنی 8000 تن تناژ 1/5 درصد عیار متوسط استان کرمان- شهر سیرجان مکان...

فلدسپات سدیک

فلدسپات سدیک نوع ماده معدنی نامحدود تناژ % 9=Na2O عیار متوسط استان مرکزی مکان...

مس اکسیدی – سولفیدی

مس اکسیدی – سولفیدی نوع ماده معدنی 1000 تن تناژ 1 درصد عیار متوسط استان کرمان – شهر بر...

0
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.