گزارش ماموریت کارشناس گروه زرمش از معدن مس خانسرخ

گزارش ماموریت کارشناس گروه زرمش از معدن مس خانسرخ

مکان: معدن مس خان سرخ، سیرجان، کرمان
هدف: بارگیری و حمل ماده معدنی از محدوده مس خان سرخ به کارخانه مس کاتد سیرجان
کارشناسان: جناب آقای مهندس مرادی
در حین عملیات اکتشافی در محدوده مس خان سرخ، مقدار قابل توجهی ماده معدنی تولید و جمع آوری شد که به دلیل کمیت وکیفیت بالای آن از یک سو و تمایل مراکز صنعتی از سوی دیگر، انتقال آن به یکی از این مراکز در دستور کار گروه زرمش قرار گرفت. بدین منظور و از تاریخ نوزدهم مرداد ماه مطاابق با برنامه¬ ریزی صورت گرفته عملیات بارگیری و انتقال بار مس از معدن خان سرخ به کارخانه مس کاتد سیرجان آغاز گردید. در این مرحله به عنوان اولین فاز بهره برداری از خان سرخ بخشی از ماده معدنی پرعیار جمع آوری شده انتقال داده شد. کیفیت بالا با وجود تولید این بار در حین عملیات اکتشافی، خود گواهی بر پتانسیل و غنای بالای این محدوده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.