کانی سازی پرعیار مس سولفیدی حاوی کالکوپیریت در مغزه حفاری

کانی سازی پرعیار مس سولفیدی حاوی کالکوپیریت در مغزه حفاری

کانی سازی پرعیار مس سولفیدی حاوی کالکوپیریت، اسفالریت به همراه کانی تنگستن (شئلیت) در مغزه حفاری. در جدیدترین اکتشافات عمقی انجام شده توسط گروه زرمش در شرق ایران، گمانه اکتشافی از عمق 60 متر کانی سازی مس سولفیدی را قطع کرده است. ضخامت زون پر عیار حدود ۱ متر می باشد و شامل پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت و شئلیت می باشد.

کارشناس: امیرحسین جلالی – بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.