اسکارن مس و آهن

اسکارن مس و آهن

کانی سازی مالاکیت و اسپیکولاریت در زون اسکارن مس و آهن در دیواره ترانشه اکتشافی

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.