کانه‌زایی مس و تنگستن در مغزه‌های حفاری در زون شرق ایران

کانه‌زایی مس و تنگستن در مغزه‌های حفاری در زون شرق ایران

کانه‌زایی مس و تنگستن در مغزه‌های حفاری در جدیدترین حفاری‌های عمقی صورت گرفته در زون شرق ایران
کانی‌سازی مس اکسیدی (مالاکیت، نئوتسایت) و سولفیدی (پیریت، کالکوپیریت، کوپریت و کالکوسیت) به همراه شئلیت و اکسیدهای آهن در واحد آهک دگرگون شده و متا لوکوگرانتیت در عمق 10 متری در جدیدترین اکتشافات عمقی گروه معدنی و بازرگانی زرمش حاصل شده است.

گردآورنده: امیرحسین جلالی – بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.