ژان لوئیس رودولف آگاسیز

ژان لوئیس رودولف آگاسیز

ژان لوئیس رودولف آگاسیز (28 مه 1807 – 14 دسامبر 1873) یک زیست شناس و زمین شناس آمریکایی متولد سوئیس بود که به عنوان یک محقق بدیع و عجیب در زمینه طبیعی زمین شناخته می شود. او که زندگی اولیه خود را در سوئیس سپری می کند، به ترتیب دکترای فلسفه و مدرک پزشکی را در ارلانگن و مونیخ دریافت کرد. آگاسیس پس از تحصیل نزد ژرژ کووییر و الکساندر فون هومبولت در پاریس، به عنوان استاد تاریخ طبیعی در دانشگاه نوشاتل منصوب شد. وی پس از بازدید از دانشگاه هاروارد در سال 1847 به ایالات متحده مهاجرت کرد. وی بعدا استاد جانورشناسی و زمین شناسی در هاروارد شد و ریاست دانشکده علمی لارنس را بر عهده گرفت و موزه آن را تأسیس کرد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.