چارلز رابرت داروین

چارلز رابرت داروین

چارلز رابرت داروین (12 فوریه 1809 – 19 آوریل 1882) یک طبیعت شناس، زمین شناس و زیست شناس انگلیسی بود، بیشتر به دلیل سهم خود در علم تکامل شناخته شده است. به طور گسترده ای پذیرفته شده، و یک مفهوم اساسی در علم در نظر گرفته شده است. وی در یک نشریه مشترک با آلفرد راسل والاس، نظریه علمی خود را مطرح کرد که این الگوی شاخه ای تکامل ناشی از فرایندی است که وی آن را انتخاب طبیعی نامید، که در آن مبارزه برای هستی اثری مشابه انتخاب مصنوعی در پرورش انتخابی دارد. داروین نظریه تکامل خود را با شواهد قانع کننده ای در کتاب خود درباره منشأ گونه ها در سال 1859 منتشر کرد.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.