پیشبینی قیمت نقره

پیشبینی قیمت نقره

بانک مونترآل (BMO) متوسط قیمت هر اونس نقره در سال ۲۰۲۰ را ۱۷.۱۸ دلار پیشبینی میکند. همچنین این مؤسسه انتظار دارد متوسط قیمت هر اونس نقره در سه ماههٔ دوم سال جاری ۱۵.۵ دلار باشد و در نیمهٔ دوم سال به ۱۸.۵ دلار افزایش یابد.
منبع: capital.com
تاریخ انتشار: 04/08/2020

*همچنین در یک پیشبینی دیگر که در سایت goldsilver.com آمده است، متوسط قیمت هر اونس نقره در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۸ دلار پیشبینی شده است که پتانسیل افزایش تا حداکثر ۲۰ تا ۲۵ دلار را نیز دارد.
همچنین به احتمال افزایش عجیب قیمت
هر اونس طی ۵ سال آینده به حدود ۸۰ دلار نیز اشاره شده است.
مترجم: حامد هژبر_ امور تجاری گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.