مرحوم مهندس محمدرضا سهندی

مرحوم مهندس محمدرضا سهندی

تحصیلات

زمين شناسی ساختمانی از دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال 1356
لیسانس زمين شناسی از دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال 1350

تخصص

زمین شناسی

سوابق حرفه ای 

همکار شرکت زمین فن آوران کاوش پویا، 1393 تا 1398
کارشناس ارشد زمین شناسی صحرایی- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1352-1383

تحقیقات و خدمات حرفه ای 

تهيه 6 برگ نقشه های زمين شناسی 1:250000
تهيه 13 برگ نقشه و گزارش های زمين شناسی 1:100000
نظارت علمی بر تهيه 25 برگه نقشه و گزارش های زمين شناسی 1:100000
تهيه 4 برگ نقشه و گزارش زمين شناسی 1:25000
نظارت علمی بر تهيه 3 برگ نقشه و گزارش 1:25000
تهيه نقشه زمين شناسی رقومی 1:1000000 ايران بر مبنای تلفيق نقشه های زمين شناسی 1:250000 با استفاده از اطلاعات نقشه های زمين شناسی 1:100000 .
تهيه لژاند يکپارچه برای واحد های سنگی هر کدام از پهنه های زمين شناسی- ساختاری ايران.

اجرای پروژه های اکتشاف موادمعدنی از جمله: 

همکاری با شرکت معادن فاریاب برای اکتشاف کروميت و منگنز از سال 1370
همکاری با شرکت کانسارجویان در محدوده اکتشاف سنگ‌آهن سنگان
همکاری با شرکت کوشامعدن در محدوده اکتشافی 3، 4 و 5 گل‌گهرتهیه گزارش اکتشاف معدنی و ذخیره آهن سرخه دیزج زنجان (1389)
تهیه گزارش اکتشافات معدنی و ذخیره آهن مروارید زنجان (1383)

متاسفانه ایشان در اثر سانحه رانندگی در سن 69سالگی در بهمن ماه ۱۳۹۸ دار فانی را وداع گفتند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.