مرحوم مهندس محمدرضا سهندی

مرحوم مهندس محمدرضا سهندی

تحصیلات

زمین شناسی ساختمانی از دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۶
لیسانس زمین شناسی از دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰

تخصص

زمین شناسی

سوابق حرفه ای 

همکار شرکت زمین فن آوران کاوش پویا، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸
کارشناس ارشد زمین شناسی صحرایی- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۱۳۵۲-۱۳۸۳

تحقیقات و خدمات حرفه ای 

تهیه ۶ برگ نقشه های زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰
تهیه ۱۳ برگ نقشه و گزارش های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰
نظارت علمی بر تهیه ۲۵ برگه نقشه و گزارش های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰
تهیه ۴ برگ نقشه و گزارش زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰
نظارت علمی بر تهیه ۳ برگ نقشه و گزارش ۱:۲۵۰۰۰
تهیه نقشه زمین شناسی رقومی ۱:۱۰۰۰۰۰۰ ایران بر مبنای تلفیق نقشه های زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ با استفاده از اطلاعات نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ .
تهیه لژاند یکپارچه برای واحد های سنگی هر کدام از پهنه های زمین شناسی- ساختاری ایران.

اجرای پروژه های اکتشاف موادمعدنی از جمله: 

همکاری با شرکت معادن فاریاب برای اکتشاف کرومیت و منگنز از سال ۱۳۷۰
همکاری با شرکت کانسارجویان در محدوده اکتشاف سنگ‌آهن سنگان
همکاری با شرکت کوشامعدن در محدوده اکتشافی ۳، ۴ و ۵ گل‌گهرتهیه گزارش اکتشاف معدنی و ذخیره آهن سرخه دیزج زنجان (۱۳۸۹)
تهیه گزارش اکتشافات معدنی و ذخیره آهن مروارید زنجان (۱۳۸۳)

متاسفانه ایشان در اثر سانحه رانندگی در سن ۶۹سالگی در بهمن ماه ۱۳۹۸ دار فانی را وداع گفتند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.