اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: سید ابوالقاسم مشکانی

سمت: کارشناس‌ارشد کنترل کیفیت

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: sgmeshkani@gmail.com

ghasem meshkani

زمينه‌هاي تحقيقاتی مورد علاقه

تخصص در موادمعدنی خام و مصارف موادمعدنی در صنایع مختلف
کنترل کیفی موادمعدنی و بررسی نتایج آزمایشگاهی
دانش فنی در ارتباط با معادن آهن- کرومیت و منگنز
صادرات موادمعدنی از معدن تا بندر و FOB
همکاری و تعامل با شرکت‌های بزرگ داخلی برای خرید و فروش موادمعدنی

سوابق شغلی

شرکت پی‌سنگ – راه‌اندازی سایت بازفت و مکانیک خاک (1381-1384)
شرکت کانساران بینالود- مدیر آزمایشگاه (1384-1387)
شرکت معدن فلز پاسارگاد – خرید و فروش، کنترل کیفی و FOB سنگ آهن (1387-1389)
همکاری در شرکت یاقوت معدن از سال 1375 تاکنون و از سال 1386 به عنوان مدیرعامل- راه‌اندازی معدن سیلیس و منگنز عبدل‌آباد در قزوین (1386-1394)
همکاری با شرکت‌های معدنی و بازرگانی (1391-1384)
کارشناس کنترل کیفیت گروه معدنی و بازرگانی زرمش از سال 1391 تاکنون

پروژه‌های انجام شده

راه‌اندازی کمپ و کارگاه سد بازفت در شرکت پی سنگ
اکتشاف و راه اندازی معدن بنتونیت فردوس
آماد‌ه‌سازی و آنالیز نمونه‌های معدنی در شرکت کانساران بینالود
مدیریت بخشی از آزمایشگاه کانساران بینالود
اکتشاف راه‌اندازی معدن سیلیس و منگنز عبدل‌آباد قزوین در تعاونی معدنی یاقوت معدن
پیگیری امور اکتشافی و مطالعاتی معدن مس کهک قم در گروه زرمش
کاردان بازرگانی در شرکت معدن فلز پاسارگاد
بازرگانی آهن، کرومیت و سنگ منگنز در شرکت معدن فلز پاسارگاد
بازدید از معادن مختلف و ارزیابی اولیه آنها در شرکت‌های مختلف
راه‌اندازی امورمعدنی در معدن آهن محلات
راه‌اندازی معدن فلدسپار محلات
همکاری در امور بازرگانی در گروه معدنی و بازرگانی زرمش