سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی

سرب و روی سولفیدی

نوع ماده معدنی

20000 تن

تناژ

5 – 6 درصد مجموع سرب و روی

عیار متوسط

استان اصفهان

مکان

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.