مس، یک پیشگام اقتصادی

مس، یک پیشگام اقتصادی

#قسمت‌دوم
نقش مهم مس در اقتصاد، این فلز را به یک پیشرو معروف در اقتصاد تبدیل نموده است.
▫️افزایش تقاضا: هرگاه اقتصاد درحال پیشرفت ‌باشد و تولید روند روبه‌رشدی را دنبال نمايد، تقاضا برای فلز سرخ نیز افزايش می‌یابد.
▫️افزایش قیمت: هرگاه تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت مس نیز متعاقبا افزایش می‌یابد.
▫️همه‌ی نگاه‌ها به سمت مس: به دلیل تاریخچه این فلز، تحلیلگران در سراسر جهان قیمت مس را به دقت زیر نظر دارند.
▫️دکتر مس (Dr.Copper): سابقه‌ی طولانی مس در پیش بینی موارد اقتصادی، این فلز را به دارا بودن “دکتری در اقتصاد” معروف نموده است.
🗓 March 6, 2018
✍🏻 Jeff Desjardins

گردآورنده: دنيا اكبري – بخش تجاری گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.