مارتین دو برترو، معروف به بارونس دو بوسولئیل

مارتین دو برترو، معروف به بارونس دو بوسولئیل

مارتین دو برترو، معروف به بارونس دو بوسولئیل، (حدود 1600 – بعد از 1642) اولین زن ماده معدنی و همچنین مهندس معدن ثبت شده به همراه همسرش ژان دو شاستلت بود. وی در جستجوی ذخایر معدنی و آب شیرین زیر زمینی تحت استخدام اشراف و سلطنت های مختلف به سراسر اروپا سفر کرد. در زمان سلطنت پادشاه فرانسه، لوئیس سیزدهم، مارتین و همسرش از سایت های مین های احتمالی فرانسه بازدید کردند. در یکی از سفرهای استخراج خود، مارتین و خانواده اش به جادوگری متهم شدند و به مجارستان گریختند. موفقیت او ناشی از پیشرفت در درک جهان زمین شناسی اطراف او بود. ادبیات او نگاهی بی نظیر به هنر و مهارت مورد نیاز در قرن هفدهم دارد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.