غفلت از ظرفیت های خصوصی مس

غفلت از ظرفیت های خصوصی مس

بازار مس جزو بازارهای اولویت دار در جهان است و حتی در حال حاضر از طلا هم بهتر است نرخ مس هم رو به افزایش است. صرفنظر از نوسان کم و مقطعی، روند قیمتی مس افزایشی است. این در حالی است که در کشور ما این روند برعکس شده و به جای اینکه از این فرصت جهانی استفاده شود بر سر راه تولید مس مانع می گذارند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.