عید قربان، عید عبادت و بندگی

عید قربان، عید عبادت و بندگی

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد عید رهایى از تعلقات است، رهایى از هر آنچه غیرخدایى است در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم قربانى کنیم تا سبکبال شویم.
گروه معدنی و بازرگانی زرمش فرا رسیدن عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا را به تمام زمین شناسان و جامعه معدنی تبریک عرض می نماید.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.