عملیات چالزنی جهت انجام عملیات آتشباری در معدن مس

عملیات چالزنی جهت انجام عملیات آتشباری در معدن مس

انواع روش های چالزنی:
1- چالزنی ضربه ای
اساس کار آنها ضربه زدن پیستون با هوای فشرده بر مته می باشد. از عوامل مهم در این نوع چالزنی زاویه چرخش مته در هر ضربه است.
مته در هر ضربه نسبت به ضربه قبل به اندازه کوچکی میچرخد که به آن زاویه چرخش مته می گویند. زاویه چرخش به نوع سنگ بستگی دارد. هرچه سنگ سخت تر باشد زاویه چرخش کمتر است.از عوامل مهم دیگر در این نوع چالزنی شستشوی چال و بیرون آوردن ریزه های حفاری است که تاثیر ویژه ای در راندمان چالزنی دارد. این کار به وسیله هوای فشرده یا آب صورت میگیرد. از معایب این نوع چالزنی اتلاف زیاد انرژی تا 30% در چالهای عمیق است.
2-چالزنی به روش D.T.H
در این نوع چالزنی اساس کار مانند روش بالا هست با این تفاوت که پیستون داخل چال قرار گرفته و اتلاف انژری به حداقل میرسد و از جمله معایب آن این است که بدلیل قرار گرفتن پیستون داخل چال، حداقل قطر چال محدود به قطر پیستون (معمولا 80 میلیمتر ) میباشد.
3-چالزنی دورانی( Rotary Drilling )
در این روش مته با نیروی فشاری زیاد بر سنگ فشرده میشود و با سرعت دورانی زیاد می چرخد و عملیات چالزنی انجام میگیرد. در این روش به علت سرعت چرخش زیاد مته احتمال گیر کردن مته داخل چال کم میشود.

گردآوردنده: مهندس امیرحسین جلالی -کارشناس بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.