زنده یاد دکتر سدراک آبدالیان

زنده یاد دکتر سدراک آبدالیان

زندگینامه
استاد سدراک آبدالیان در سال ۱۲۷۳ خورشیدی به دنیا آمد و دکترای خود را از دانشگاه سوربن پاریس در فرانسه دریافت کرد. او به افتخار دریافت رتبه آکادمیک دولت فرانسه با عنوان “Academiques La Croix Chevalier dans L ordre des Palmes” نایل شد و در دانشگاه ایروان ارمنستان و دانشگاه تهران ایران به درجه استادی رسید. او در این دانشگاه ها، زمین شناسی، معدن و لرزه شناسی تدریس می کرد. در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، استاد آبدالیان رییس علمی وزارت صنایع و معادن ایران شد. او در بخش های بزرگی از ارمنستان و ایران به سفر و پژوهش پرداخت و در زمینه علوم زمین فلات ایران و ارمنستان چندین کتاب و گزارش علمی نوشت.

او اولین دانشمند ایرانی بود که دگرریختی های لرزه گاهی (coseismic) زمین را که با زمین لرزه ۲۳/۱۱/۱۳۳۱ ترود همراه بود، مورد بررسی قرار داد. آبدالیان اولین نقشه های زمین ساخت و لرزه زمین ساخت ایران را در سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲، پیش از شکل گیری کامل سازمان زمین شناسی کشور تهیه کرد. او دگر ریختی های زمین را که در پیوند با زمین لرزه ۱۰/۶/۱۳۴۱ بویین روی داده بود مورد بررسی قرار داد و پیش از درگذشت خود نتایج این بررسی های میدانی را منتشر کرد. او اولین دانشمند ایرانی بود که درباره خطر زمین لرزه در تهران مطالبی نوشت و تنها کسی بود که زمین لرزه سال ۱۳۳۱ ترود را مورد بررسی قرار داد.
استاد آبدالیان در سال ۱۳۴۲ خورشیدی در سن ۶۹ سالگی در تهران درگذشت. از او دو پسر (آرمن و آرتین) به یادگار ماندند. او گنجینه های با ارزشی از کانی و سنگ از خود بجا گذاشت که از سراسر اسران جمع آوری کرده بود و به دقت در زیرزمین خانه اش در خیابان فرانسه تهران مرتب شده بود. پسران آبدالیان نیز استاد شدند و در حال تدریس در پاریس، فرانسه هستند.
برخی انتشارات استاد آبدالیان به شرح زیر هستند:
آبدالیان، س.، ۱۳۳۰، لرزش های قشر زمین و زلزله های کشور ایران. انتشارات توس، تهران، ایران.

Abdalian, S., 1953. Le tremblement de terre de Torude en Iran. La Nature, 81(3222), 314-319, Paris.
Abdalian, S. 1961. Les grande unites tectoniques de l Iran. Proc. Tehran Conf. Seism. Earthq., Institue of Geophysics, Tehran University. 10, 49-52.
Abdalian, S., 1962. La tectonique de l Iran. Inst. Geophys., Tehran University, 8, 76p, with Tectonic Map of Iran.
Abdalian, S., 1963. Seismo-tectonique de I Iran. Inst. Geophys., Tehran University, 16, 105p, with Seimotectonic Map of Iran.
Abdalian, S., 1963. Le seisme du premier Sptember 1962, l histoire geologique et tectonique. In: Report on the Great Buyin Zahra Earthquake of Sep. 1st , 1962. Inst. Geophys., Tehran University, 15, Chapter III, 43-72, with isoseismal and earthquake faulting map of the area on a seismotectonic and geological background.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. .vc_col-sm-4{ margin-right:-2px; }