دکتر اردشیر هزارخانی

دکتر اردشیر هزارخانی

فوق دکترای ژئوشیمی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

جوایز

١-  رتبه اول لیسانس با معدل ٩٧/١٨ از دانشگاه تهران، لوح تقدیر.
٢- رتبه اول فوق لیسانس با معدل ٨٧/١٨ از دانشگاه تهران، لوح تقدیر.
٣- رتبه اول دکترا با درجه عالی  (Excellency)از دانشگاه مک گیل کانادا.
۴- رساله برتر در دانشگاه های آمریکای شمالی برای دو سال ١٩٩٧ و ١٩٩٨ (رقابت های CIM).
۵- برنده بورس فوق دکترای موسسه مهندسی – تحقیقاتی کانادا (NSERC) برای دوسال.

پستهای دانشگاهی

۱-استادیار دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.(۱۳۷۸-۱۳۸۲)
۲- انشیار دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.(۱۳۸۲-۱۳۸۶)
۳- استاد تمام دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. (۱۳۸۶ تاکنون)

پستهای  اجرایی دانشگاهی

۱- معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.(۱۳۸۱-۱۳۸۳)
۲- رییس گروه مهندسی(۱۳۸۳-۱۳۹۰)
۳-معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.(۱۳۹۵-۱۳۹۷)
همچنین دبیر کمینه ارتقا، عضو حقیقی کمیته جذب و استخدام و نیز عضو کمیته تخصصی ارتقاء دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 بعضی از طرحهای تحقیقاتی مستقل اتمام یافته در ایران

بخشی از طرح های انجام شده قابل ایفاد نیستند. طرح هایی که بصورت عمومی قابل ارایه می باشند شامل:

١- “طبیعت و منشاء اسکارنهای همراه با معادن مس پورفیری در ایران و نقش آنها در کانیزائی اقتصادی (مثال: سنگون اهر)
٢- زمین شناسی اقتصادی و سنگ شناسی کرومیت های سبزوار و بر آورد پتانسیل کروم در آنها
۳- بررسی سیالات درگیر در سیستم پورفیری ریگان بم-کرمان
۴- بررسی سیالات درگیر با نمونه برداری سطحی از پتانسیل های معدنی سوناجیل-آذربایجان
۵- بررسی ژئوشیمیائی و سیالات درگیر طلا در منطقه کرویان (کردستان ایران)
۶- محاسبه تغییرات جرمی و مهاجرت عنصری در دگرسانی هیدروترمال معدن مس سرچشمه (ایران)
۷- ” طرح مطالعات جامع زمین شناسی مهندسی ناحیه لرستان” راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۸- مطالعه سیالات درگیر مغزه های سیستم پورفیری ده سلم – خراسان جنوبی
۹- مطالعه سیالات درگیر مغزه های سیستم پورفیری سوناجیل-اهر
۱۰- مطالعه سیالات درگیر مغزه های سیستم پورفیری چاه فیروزه-شهر بابک
۱۱- مطالعه سیالات درگیر مغزه های سیستم پورفیری نوچون – سرچشمه
۱۲- مطالعه بنیادی نحوه کانی سازی طلا بر مبنای روش ابتکاری آنالیز سیالات درگیر از نمونه های سطحی پتانسیل معدنی همچ (بیرجند)
۱۳ – بررسی های ژئوشیمیائی عناصر نادر خاکی (REEs) در آنومالی شمال و شمال شرقی معدن آهن چغارت و برآورد شرایط اقتصادی آنها

کتابهای تالیفی در ایران

  • موجکها در هوش محاسباتی، جلد اول، تئوری مقدماتی، الگوریتمها و کاربردهای آن در علوم، مهندس، پزشکی و مالی، ۱۳۹۴، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.
  • تحلیل داده های اکتشافی،۱۳۹۴، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
  • معرفی و کاربرد زئولیتهای طبیعی (معدن، کشاورزی و محیط زیست)، ۱۳۹۴، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر.
  • مدلسازی فرکنال و چند فرکتال داده های ژیوشیمیایی، ۱۳۹۵، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
  • شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آنها در مهندسی اکتشاف معدن، ۱۳۹۷، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

کتاب تالیفی در  خارج از ایران

  • Geochemical Behavior Investigation Based on K-Means Clustering. Basics, Concepts, Case Study. Lambert, Germany. 2016
  • New Insight on Fractal and Multivariate Techniques, 2018, Lambert, Germany.

انتشارات و تالیفات

تا کنون بیش از  ۲۰۰ مقاله کامل خارجی و داخلی و نیز بیش از ۲۴۰ مقاله کنفرانسی خارجی و داخلی توسط اینجانب و تیم علمی بنده به چاپ رسیده است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. .vc_col-sm-4{ margin-right:-2px; }