دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

محورهای همایش
– زمین شناسی اقتصادی
– پترولوژی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
– اکتشافات ژئوشیمیایی
– اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی
– سنجش از راه دور و GIS و اکتشافات مواد معدنی
– اقتصاد معدنی و خشکسالی
– زمین شناسی زیست محیطی
– کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناسی و بافت

زمان : 14 و 15 شهریور ماه 1397- دانشگاه اصفهان

کد خبر: Zarmesh-10347

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.