جلسه گروه زرمش با هیاتی از کشور روسیه

جلسه گروه زرمش با هیاتی از کشور روسیه

جلسه در تاریخ 98/11/29 با حضور جناب آقایان مهندس صحرا نورد، مهندس غضنفری، مهندس صدرخانلو، مهندس خواجه و هیاتی 6 نفره از کشور روسیه و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص بررسی ذخایر معدنی ایران و سرمایه‌گذاری در معادن مس، طلا و سرب و روی گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.