جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس درویش مشاور جهاد نصر خراسان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس درویش مشاور جهاد نصر خراسان

جلسه در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۶ با حضور جناب آقای مهندس درویش مشاور جهاد نصر خراسان و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس ریواز و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص پیمانکاری محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.