جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اخوان مدیرعامل شرکت کانسار کاوش اروند

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اخوان مدیرعامل شرکت کانسار کاوش اروند

جلسه در تاریخ 97/12/11 با حضور آقایان دکتر جامعی و مهندس اخوان (مدیرعامل شرکت کانسار کاوش اروند) و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی، دکتر عظیمی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت در محدوده‌های مس و طلای گروه زرمش تشکیل شد، طرفین به بررسی پروژه‌های مورد نظر و شرایط همکاری پرداختند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. .vc_col-sm-4{ margin-right:-2px; }