بررسی قیمت مولیبدن

بررسی قیمت مولیبدن

خرید پودر اکسید مولیبدن در دو هفته آخر ماه آپریل به طور مشخصی افزایش داشت، این افزایش در خرید به طور خاص از طرف کشورهای چین (به دلیل کمبود تولید داخلی) و کره جنوبی بود. با این حال چند روز بعد از این اتفاق، کشورهای اصلی تولیدکننده مولیبدن یعنی هند و پرو، و همچنین آمریکا سطح تولید خود را کاهش دادند. از ابتدای سال ۲۰۲۰ قیمت هر کیلوگرم مولیبدن حدود ۷ درصد معادل ۱.۵۵ دلار کاهش داشته است. پیشبینی می شود به دلیل کاهش تقاضا به خصوص از سمت اروپا قیمت هر کیلوگرم آن تا پایان سه ماهه دوم (ماه ژوئن) به ۱۹.۴۹ دلار برسد. همچنین پیشبینی میشود تا سال آینده (می ۲۰۲۱)، شاهد یک روند نزولی باشیم و قیمت هر کیلوگرم مولیبدن به ۱۶.۷۵ دلار کاهش یابد.
منابع:
tradingeconomics.com
argusmedia.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.