لطفا جهت خرید یا فروش محدوده معدنی خود کلیه موارد زیر را تکمیل و اطلاعات لازم را ارسال نمایید. بخش بازرگانی گروه زرمش جهت پیگیری با شما در تماس خواهند بود.