بارگیری در معدن فلدسپات

بارگیری در معدن فلدسپات

محتوای اصلی این معدن، فلدسپات سدیک درجه یک می باشد. ژنز این معدن دگرگونی بوده و عدسی های مختلف فلدسپات به چشم میخورد. بیشترین مقدار Na2O برابر ۱۱ درصد و همچنین مقادیر آهن کمتر از 0.4 درصد است. رنگ پخت روشن تا کرم است. این معدن در حال حاضر سهم مهمی در تولید مواد اولیه کارخانجات کاشی و سرامیک در ایران را ایفا می کند.

گردآوردنده: مهندس امیرحسین جلالی -کارشناس بخش فنی گروه معدنی و بازرگانی زرمش

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.