آلفرد لوثار وگنر

آلفرد لوثار وگنر

آلفرد لوثار وگنر، (Alfred Wegener) دانشمند، زمین‌شناس و هواشناس آلمانی در نوامبر 1880 میلادی در شهر برلین متولد شد. شهرت اصلی این دانشمند بابت نظریه جا به جایی قاره‌ها می‌باشد که آن را در سال 1912 میلادی ارائه کرد.
وگنر دکترای خود در علوم را از دانشگاه هومبولت برلین اخذ نمود. در تمام مدتی که وگنر در برلین دانشجو بود برای دریافت درجه ی دکترا در اخترشناسی کار می کرد، هر گاه امکان می یافت گریزی به کوهستان می زد تا با کوهنوردی و اسکی، توان خود را افزایش دهد. او امیدوار بود که روزی مجال یابد در گرینلند جزیره ای پهناور و پوشیده از یخ امّا ناشناخته به کاوش بپردازد. در 26 سالگی این فرصت را یافت، و پست خود را به عنوان دستیار مرکز بررسی های هوانوردی سلطنتی لیندنبرگ ترک کرد و به عنوان یک هواشناسی به گروه اعزامی دانمارک پیوست.
گروه دانمارکی (1908-1906) درشرایطی طاقت فرسا کار خود را انجام داد. در پی این سفر وگنر یک کار آموزشی در هوا شناسی و اختر شناسی در دانشگاه مابورگ به دست آورد و در ژانویه 1912 نخستین اظهار نظر خود را درباره ی جابه جایی قاره ای در دو مقاله ارائه کرد که در انجمن زمین شناسی فرانکفورت و انجمن پیشرفت علوم ماربورگ قرائت شد. این مقاله در اواخر بهار، درست پیش از آن که عازم دومین سفر اکتشافی به گرینلند شود، به چاپ رسید.
در این سفر یک دنده ی وگنر در 16 سپتامبر شکست ولی ظرف یک ماه سلامت خود را بازیافت. نخستین کتاب وگنر ( منشاء قاره ها و اقیانوس ها) در سال 1915 به آلمانی منتشر شد و تا سال 1929 چهار بار تجدید چاپ شد.
بر اساس این نظریه قاره های زمین دارای حرکت بطئی می‌باشند. با این وجود وگنر قادر نشد سازوکار این حرکت را اثبات نماید چرا که این نظریه بیشتر بر اساس شواهد موجود شکل گرفته بود لذا این نظریه تا دهه چهل که مدارک معتبری بر اساس اکتشافات مختلف مبنی بر جابجایی قاره‌ها به دست آمد، پذیرفته نشد. در زمان حیاتش، وی به علت خدماتش به هواشناسی و هم چنین به عنوان پیشرو در زمینه تحقیقات قطب مشهور بود. دلایل وگنر برای جابه جایی قاره‌ها تشابه کناره قاره‌ها با هم که مانند یک پازل جور می‌شود و وجود فسیل‌های مشابه در بعضی قاره‌ها که زیستگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
این دانشمند در نوامبر 1930 درگذشت.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.