گرانیت عباس آباد

پروژه ها

محدوده سنگ تزئینی عباس آباد با مساحت ۲/۲ کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی، شهرستان ساوه واقع شده است. این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است. دسترسی به محدوده از طریق آزاد راه تهران – ساوه امکان پذیر است. در کیلومتر ۶۵ به سمت ساوه، پس از گذر از روستاهای پیک و قشلاق احمدی با عبور از جاده خاکی به طول حدود ۸ کیلومتر از روستاها می‏ توان وارد محدوده شد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: برونزد استوک‌های گابرو و گرانیتی و تشکیل سنگ تزئینی- کانی‌سازی مس تیپ مانتو در سنگ‌های میزبان آندزیتی و سیستم رگه‌ای در سنگ های نفوذی
 • پاراژنزکانه‌ها: نئوتوسایت، پیریت، مالاکیت، کالکوپیریت، کالکوسیت، بورنیت، نقره و گالن
 • گانگ: ژیپس، کلسیت، سیلیس و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Ag و Pb

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت و توف، توده‌های نفوذی گابرو – دیوریتی و گرانیتی
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی با توجه به رخنمون سنگ تزئینی دارای طول ۲۰ تا ۵۰ متر با عرض ۱۰ تا ۳۰ متر و افراز ۵ تا ۳۰ متر می‏ باشد. همچنین با توجه به رخنمون ماده معدنی مس ابعاد دارای ۱۰ تا ۱۰۰ متر با عرض ۰/۵ تا ۳ متر و افراز ۰/۵ تا ۱ متر می‏ باشد و عیار مس از ۰/۱ تا ۴/۶ درصد و عیار نقره از ۱۰ تا  ۶۰ ppm  می‏ باشد.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره‌ی قطعی سنگ تزئینی در مجموع برابر ۶۹۵۳۰ تن می‌باشد که به تفکیک در بخش غیر هوازده برابر با ۵۹۷۲۵ تن و در بخش هوازده برابر با ۹۸۰۵ تن است.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲/۲ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی ۵ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک
 • تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی با مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در وسعتی به مساحت ۳۶ هکتار در سه محدوده
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس‌ ۱:۱,۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق مستعد برای سنگ ساختمانی در سه محدوده به مساحت مجموع ۳۶ هکتار
 • نمونه‌برداری، ارسال، آماده‌سازی ۳ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک برای تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس‌ ۱:۱،۰۰۰
 • احداث راه به منظور دسترسی به سینه‌کارها و ترانشه‌ها
 • حفر ۳ رشته ترانشه‌ی اکتشافی به حجم ۱۴۲ متر مکعب و متراژ ۷۹ متر
 • حفر دو دسته سینه‌کار اکتشافی شامل سه سینه‌کار با استفاده از بیل مکانیکی
 • حفر ۳۶ رشته ترانشه بر روی کانی‌سازی‌های مس به متراژ کلی ۹۸۷ متر و حجم کلی ۳۲۳۲ مترمکعب
 • نمونه‌برداری از سینه‌کارها به تعداد ۲ نمونه جهت آنالیز به روش مکانیک سنگ
 • مطالعه‌ی نمونه‌های برداشت شده از سینه‌کارها توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک
 • برداشت دو نمونه جهت تهیه‌ی پلاک از سنگ‌های ساختمانی
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۱۹۸ متر
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره براساس ترانشه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه‌ی گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه

مالـکیـت

این محدوده دارای گواهی کشف می باشد و به نام شرکت زمین کاوان الوند می باشد.