پلی متال هجیب

پروژه ها

محدوده پلی ‏متال هجیب با مساحت ۷/۸۸ کیلومتر مربع در استان قزوین و در حدود ۲۳ کیلومتری جنوب شرق شهرستان بوئین‏ زهرا واقع شده است. دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق کیلومتر ۴۸ بزرگراه بوئین زهرا- ساوه و از روستای هجیب امکان پذیر می‏ باشد. بعد از ورود به این روستا و طی حدود ۱/۵ کیلومتر از جاده خاکی فرعی می‏ توان از جنوب غرب وارد محدوده مورد نظر شد.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب، روی و نقره ‏دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، کالکوسیت، اسفالریت، گالن، سروزیت و اسمیت‌زونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، باریت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: As, Sb, Mo, Ag, Zn, Pb, Cu, Au

زمین شناسی ذخـیره

 • جنس سنگ میزبان: متا آندزیت، آندزیت، لیتیک توف و ایگنمبریت توف
 • سن سنگ میزبان: ائوسن
 • آلتراسیون: سیلیسی، سریسیتی، آرژیلیکی، گوتیتی و هماتیتی

ابعاد ذخیره

رگه‏ های پلی‏ متال طلادار:

در بخش‏ های شمالی و همچنین جنوب محدوده هجیب رگه‏ های پلی‏ متال طلادار با ضخامتی بین ۱/۵ تا ۶ متر مشاهده می‏ شوند که دارای آثار متعددی از حفاری و معدن‏ کاری قدیمی می‏ باشند. رخنمون این رگه ‏ها در مجموع به طور ناپیوسته به طول ۷ کیلومتر شناسایی و ثبت شده است. مقادیر طلا، مس، سرب، روی و نقره در نمونه‏ های برداشت شده از ترانشه‏ ها و سینه‏ کارهای اکتشافی به طور قابل توجهی بالا می ‏باشد.

عیار ماده معدنی:

طلا: میانگین  ppb323 و حداکثر ppb3510
مس: میانگین ۰/۷ درصد و حداکثر ۶ درصد
نقره: میانگین  ppm24 و حداکثر ppm 222
سرب: میانگین ۱/۱ درصد و حداکثر ۹ درصد
روی: میانگین ۱ درصد و حداکثر ۱۶ درصد

رگه‌های طلا‏دار:

در بخش شرقی محدوده دو رگه سیلیسی طلادار مشاهده می‏ گردد. این رگه ها در مجموع دارای طولی حدود ۰/۶ کیلومتر و ضخامتی بین ۱ تا ۱/۵ متر می‏ باشند.

عیار ماده معدنی:

طلا: میانگین  ppb515 و حداکثر ppb1609
مس: میانگین ۰/۳ درصد و حداکثر ۰/۷ درصد

رگه‌های پلی‏ متال:

رگه‌های موجود در مرکز محدوده دارای کانی‏ سازی سرب، روی، مس و نقره می ‏باشند. طول تقریبی این رگه‏ ها به صورت ناپیوسته در مجموع حدود ۱/۳ کیلومتر برداشت شده است. ضخامت رگه‏ ها در حدود ۱/۵ متر می‏ باشد.

عیار ماده معدنی:

طلا: میانگین  ppb12 و حداکثر ppb120
مس: میانگین ۰/۸ درصد و حداکثر ۱/۶ درصد
نقره: میانگین  ppm24 و حداکثر ppm 290
سرب: میانگین ۰/۴ درصد و حداکثر ۳ درصد
روی: میانگین ۰/۹ درصد و حداکثر ۴ درصد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات اکتشاف تکمیلی شامل حفر گمانه و سینه‏ کارهای اکتشافی در حال انجام می ‏باشد. ولیکن اطلاعات حاصل از پی‏ جویی سطحی و ترانشه‏ های موجود نشان می‏ دهد حدود چند میلیون تن کانسنگ سولفیدی و اکسیدی طلا و مس به همراه سایر فلزات قابل اثبات می باشد.

زیرساختها

روستای هجیب که دارای آب و برق می‏ باشد در فاصله ۱/۵ کیلومتری محدوده واقع شده است و از طریق جاده خاکی می ‏توان از روستا به محدوده مورد نظر دسترسی داشت.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و غیره، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پردازش داده‏ های ماهواره‏ ای Sentinel-2 و ASTER جهت استخراج کانی‏ های دگرسانی مرتبط با کانی ‏سازی، تحلیل ساختارها و عوارض زمین ‏شناسی و تفکیک واحدهای سنگی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها، زون‌های کانه‌دار، هاله‌های دگرسانی و بقایای معدن‏ کاری باستانی در مرحله پی‌جویی به تعداد ۲۷ نمونه
 • آماده ‏سازی، ارسال نمونه‌ها و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد ۲۷ نمونه
 • طراحی شبکه نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی و برداشت نمونه‏ ها به روش شیاری و به صورت سیستماتیک به تعداد ۸۸ نمونه
 • آماده‏ سازی، ارسال نمونه‌ها و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES و Fire Assay به تعداد ۸۸ نمونه
 • پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی و تهیه‌ نقشه‌ تغییرات عیاری
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۷/۸۸ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰
 • برداشت ۴ نمونه سنگی و انجام مطالعات مقطع نازک
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۱۶ پروفیل و ۱۵۲۲ ایستگاه
 • احداث جاده‌های دسترسی و مرمت جاده‏ های قدیمی جمعا به متراژ ۷ کیلومتر
 • حفر ۷۴ رشته ترانشه‌ اکتشافی به حجم ۱۹۳۶ متر مکعب و متراژ ۱۰۷۶ متر
 • نمونه‌برداری از ترانشه‌ها به تعداد ۱۳۰ نمونه و برداشت ترانشه ‏ها
 • آنالیز نمونه‏ های برداشت‏ شده از ترانشه‏ ها به روش ICP-MMS و Fire Assay و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه‌‌ مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۱۰۷۶ متر
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰ به روش تصویربرداری هوایی با استفاده از پرنده بدون سرنشین (۱۹۸ هکتار)
 • حفر یک سینه‏ کار اکتشافی
 • انجام مطالعات پیش فرآوری روی نمونه کانسنگ منطقه
 • تهیه گزارش مرحله شناسایی، پی‏ جویی و اکتشاف عمومی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به آقای مهدی رسولی نوری می باشد.