پلی ‏متال (سرب، روی و مس) چلمبر

پروژه ها

محدوده پلی متال چلمبر با مساحت ۱۱/۳۷ کیلو متر مربع واقع در استان قزوین و در حدود ۲۷ کیلومتری جنوب غرب شهر بوئین زهرا واقع شده است این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق روستای آراسنج قدیم که در ۸ کیلومتری شهر بوئین زهرا واقع شده است امکان‏پذیر می‏ باشد. با عبور از روستای توفک و سپس روستای رستم آباد (جاده معدن سرب و روی لک) می‏ توان از شمال وارد محدوده شد. این مسیر شامل ۱۴ کیلومتر مسیر آسفالته و ۷ کیلومتر مسیر خاکی درجه ۲ می‏ باشد.

 • ژنز: رگه‌های پلی‌متال طلا، مس، سرب و روی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، کالکوسیت، گالن و اسمیت زونیت پیریت
 • نوع گانگ: سیلیس، باریت و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Pb، Zn، AU

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت، آندزیت بازالت، متاآندزیت، ریوداسیت، کوارتز آندزیت، تراکی آندزیت، دیاباز، ایگنمبریت، آندزیت توف، توف تا گرانودیوریت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، کلریتی، سریسیتی و اکسیدهای آهن

زمین شناسی

ابعاد تقریبی رگه‌های پلی‌متال دارای طول ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۱/۵ متر و افراز حداکثر ۲ متر می باشد
عیار حداکثر و میانگین عنصر طلا به ترتیب برابر ۲/۷۱ و  ۰/۲۵  ppm می باشد
عیار حداکثر و میانگین عنصر مس به ترتیب برابر ۲/۶۹ و ۰/۱۸ درصد می باشد
عیار حداکثر و میانگین عنصر سرب به ترتیب برابر ۷/۸۲ و  ۰/۲ درصد می باشد
عیار حداکثر عنصر روی برابر  ۰/۷۸ درصد می باشد

ابعاد ذخیره

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

ذخیره قطعی کانسار

آب، برق و جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

زیرساختها

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۱۱/۳۷ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۱۱/۳۷ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۲۶ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۲۶ نمونه
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد ۱۰۹ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۱۰۹ نمونه
 • برداشت ۷ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۷ مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۱۹ پروفیل و ۱۷۱۰ ایستگاه

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به آقای منوچهر جلالی می باشد.

مالـکیـت