مس رگه ای کوه میل

پروژه ها

محدوده کوه میل با مساحت ۱/ ۴ کیلو متر مربع در استان مرکزی و ۳۰کیلومتری شمال شرق شهر ساوه واقع شده است. این محدوده در ناحیه ایران مرکزی و جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به این محدوده از طریق بزرگراه تهران- ساوه (کیلومتر ۹۰) و پس از آن با طی مسافتی در حدود ۵۰۰ متر از طریق جاده خاکی از سمت غرب محدوده، قابل دسترسی است.

تـیپ ذخـیره

 • ژنز: رگه ای(اپی ترمال)
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت و نئوتسایت
 • نوع گانگ: سیلیس، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au ، As

زمین شناسی ذخـیره

 • جنس سنگ میزبان: توف آندزیتی – آندزیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک ضعیف، اکسید و هیدروکسیدهای آهن و  پروپیلیتیک

ابعاد ذخـیره

رگه سیلیسی مس دار همراه با کانی سازی طلا به ضخامت متغیر ۰/۵ تا ۱/۵ متر و طول تقریبی ۷۰۰ متر
عیار متوسط و ماکزیمم مس برابر با ۰/۳ و ۱/۱ درصد می‌باشد
عیار متوسط و ماکزیمم طلا برابر با ۰/۳ و ۱/۷ ppm می‌باشد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات نمونه برداری سیستماتیک به روش شیاری، طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساختها

آب، برق و جاده دسترسی در ۱ کیلومتری محدوده، واقع در شهرک صنعتی مامونیه وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و…، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن روندهای کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۴/۱ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۴/۱ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۴۳ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۴۳ نمونه
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۱۲ پروفیل و ۱۳۵۰ ایستگاه

مالـکیـت

این محدوده دارای مشارکت‌نامه با آقای سید احمد مشکانی می باشد.