مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

پروژه ها

معدن مس  و مولیبدن درب مزار با مساحت ۲۹ کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان جیرفت واقع شده است.  با توجه عیار قابل توجه مس و مولیبدن  می‌توان با انجام عملیات اکتشافی عمقی، به این ذخایر دست یافت. نسبت باطله‌برداری کم از مزایای این معدن به شمار می‌رود. شرکت‌های معدنی می‌توانند جهت انجام امور پیمانکاری استخراج در این معدن سرمایه‌گذاری نمایند. دسترسی به معدن از طریق کیلومتر ۲۵ جاده جیرفت – کرمان و سپس جاده فرعی به طول ۵ کیلومتر به سمت روستای درب مزار امکان‌پذیر است. معدن در فاصله حدود ۴ کیلومتری روستا قرار دارد.

  • بخش پورفیری شامل رگه و رگچه‌های مالاکیت و آزوریت در سطح و در داخل واحد سنگی توف و توف آندزیتی
  • بخش رگه‌ای شامل رگه‌های سیلیسی و اکسیدآهن طلادار مرتبط با توده‌های نفوذی

تـیپ ذخـیره

  • جنس سنگ میزبان: توف و توف آندزیتی، گرانیت تا گرانودیوریت
  • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن و تورمالینی

زمین شناسی ذخـیره

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ذخیره پورفیری مس و مولیبدن سولفیدی قابل توجه در معدن وجود دارد که نیازمند اکتشافات بیشتر در منطقه می‌باشد.

چشم انداز معـدن

در فاصله ۴ کیلومتری معدن، امکانات آب و برق موجود می باشد و معدن نزدیک به جاده اصلی و شهرهای جیرفت و کرمان موجود می‌باشد.

زیرساختها

معدن دارای پروانه بهره‌برداری به شماره ۹۳/۶۵۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ با مدت زمان ۱۰ سال برای بهره برداری می باشد و متعلق به شرکت زمین جویان پارس می باشد.

مالـکیـت