مس و مولیبدن پورفیری درب مزار

پروژه ها

محدوده مس و مولیبدن درب مزار با مساحت ۳۸ کیلو متر مربع واقع در استان کرمان در نزدیکی شهرستان جیرفت واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (جبال بارز) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در ۲۵ کیلومتری جاده جیرفت به سمت کرمان (جاده دلفارد)، روستای درب مزار، جنب جاده اصلی جیرفت به کرمان قراردارد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: پورفیری و در بخشی از محدوده رگه ای می باشد
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، مولیبدنیت، فرو مولیبدن، هیدروکسیدهای آهن و سیلیس
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: کالکوپیریت، مولیبدنیت، مالاکیت، آزوریت، پیریت، هماتیت و گوتیت
 • نوع گانگ: رگچه‌های سیلیسی و کلسیتی
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: مس، مولیبدن و طلا

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت تا کوارتزدیوریت و لوکوگرانیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن و پالئوسن
 • آلتراسیون: آرژیلیتی، پروپیلیتی و فیلیک

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در بخش پورفیری با توجه به رخنمون ماده‌ی معدنی، یک توده به طول ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ متر با عرض ۵۰ تا ۱۵۰ متر و افراز نزدیک به ۴۰ متر می باشد و عیار متوسط ماده معدنی مس در این بخش بین ۰/۳ تا ۰/۱ درصد  و عیار مولیبدن بین ۱۵ تا ۷۰ ppm می باشد و در بخش رگه ای چندین رگه با طول های بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر و عرض ۱ تا ۲ متر موجود می باشد و عیار ماده معدنی مس بین ۲ تا ۵ درصد و عیار طلا بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ppb و عیار مولیبدن بین ۵۰ تا ۱۱۵ ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه حداقل میزان ذخیره قطعی در حدود ۶۴۸،۰۰۰ تن کانسنگ مس با عیار متوسط حدود ۰/۵۱ درصد و در حدود ۸۰۰,۰۰۰ تن کانسنگ مولیبدن با عیار۸۰ گرم در تن می باشد.

زیرساختها

آب، برق و جاده آسفالته در ۵۰۰ متری رخنمون ماده معدنی و مابقی راه به مسافت ۲۰۰ متر جاده خاکی است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات، انجام کارهای دفتری و تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰ با وسعت ۳۸ کیلومترمربع
 • بررسی تصاویر ماهواره ای و تفکیک هاله های آلتراسیون
 • بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به تعداد ۴۰ نمونه
 • پردازش داده های ژئوشیمیایی و تعیین محل بی هنجاری ها
 • انجام عملیات پی‌جویی در سطح منطقه و مشخص نمودن زون‌های کانی‌سازی مس پورفیری و رگه‏ های مس و طلا
 • نمونه‏ برداری از کانی‌سازی‏ ها بصورت تکه ‏ای و سیستماتیک (لیتوژئوشیمیایی) و ارسال نمونه ‏ها جهت آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES و Fire Assay
 • تهیه نقشه زمین‏ شناسی و توپوگرافی با مقیاس ۱:۱،۰۰۰ در منطقه ‏ای با وسعت ۵۰ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS در ۱۰۵۰ ایستگاه
 • پردازش داده های ژئوفیزیکی و تفسیر نقشه های بی هنجاری ژئوفیزکی و تعیین نقاط حفاری
 • حفر ۱۰ رشته ترانشه با حجم ۶۰۰ مترمکعب و برداشت نمونه از حفریات سطحی
 • راه سازی به طول بیش از ۱ کیلومتر و احداث ۸ سکوی حفاری
 • حفر ۵ حلقه گمانه مغزه ‏گیری به متراژ ۶۴۴ متر
 • لاگ‏ نگاری و برش مغزه ‏های حفاری به متراژ ۶۴۴ متر
 • نمونه ‏برداری، آنالیز و تحلیل مجموعا ۵۱۰ نمونه (۱۲۰ نمونه در مرحله ‏ی پی‏ جویی، ۱۰۰ نمونه در برداشت‏ های لیتوژئوشیمی و ترانشه و ۲۹۰ نمونه از مغزه‏ های حفاری)
 • بررسی و مطالعات اولیه فنی و اقتصادی
 • آنالیز نمونه های مختلف به منظور تعیین عناصر مختلف و علی الخصوص عناصر طلا و مس
 • تخمین ذخیره قطعی و احتمالی
 • تهیه گزارش نهایی

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به شرکت زمین جویان پارس می باشد.